Aino ja Oiva Ruokolahti

13.8.2019 – 31.5.2020
Aino & Oiva Taidelinja erityistä tukea tarvitseville

Aino ja Oivan opiskelijana pääset tutustumaan luoviin aloihin. Koulutus on kivaa, ja vuosi vahvistaa taiteellisen ilmaisukyvyn ohella itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja.

Opetus
Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 8.30 – 15 välillä. Opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu, arjen taidot, arjen ensiapu ja retkeily sekä media- ja viestintätaidot. Osana toimintaa osallistutaan näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin.

Opettajat
Taideaineiden opetuksesta vastaavat Jaakkiman kampuksen opettajat, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä toimii päivittäin myös ryhmän ohjaaja.

UUTUUS! Aino & Oiva Akatemia erityistä tukea tarvitseville

Aino & Oiva Taidelinja on saanut kaverikseen uuden Aino & Oiva Akatemian, jossa pääpaino on yleissivistävissä aineissa unohtamatta kuitenkaan taide- ja viestintäaineita. Akatemiassa pääset myös liikkumaan luonnossa ulkoillen ja retkeillen eri ympäristöissä.

Opetus
Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 8.30 – 15 välillä. Opiskeltavia aineita ovat mm. matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus, kansalaistaito, vieraat kielet ja matkailu, arjen taidot, ympäristöoppi ja retkeily, arjen ensiapu, kädentaidot, liikunta ja terveystieto sekä musiikki. Koulutukseen sisältyy myös viikon mittainen työharjoittelu.

Opettajat
Opetuksesta vastaavat Jaakkiman kampuksen opettajat, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta. Ryhmässä toimii päivittäin ryhmän ohjaaja.

Lukuvuosi 13.8.2019 – 31.5.2020
Hakuaikoja on kaksi. Ensimmäinen on 18.2. – 15.4.2019.
Mikäli paikkoja koulutuksessa vielä tämän jälkeen on, toinen hakuaika on 1.6. – 31.7.2019.

Opintomaksut
• Koko lukuvuoden hinta 2050 euroa (sis. lounaan päivittäin, maksu neljässä erässä).
• Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä.

Opintososiaaliset edut
Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutuksensa tukiin itsenäisesti. Yksittäisen opiskelijan on mahdollista hakea myös opintoseteliavustusta.

Hakeutuminen joustavasti kokeilupäivän kautta
Yksipäiväisiä valintapäiviä järjestetään kevään ja kesän aikana, kun useampi on ilmoittautunut koulutukseen. Valintapäivä on kuin yksi koulupäivä, jonka aikana arvioidaan hakijan opiskelutaitoja, motivaatiota ja soveltuvuutta linjan opintoihin.

Täytä sähköinen hakulomake

Aino ja Oiva Taidelinja

Aino ja Oiva Akatemia

Aino ja Oiva on tarkoitettu oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville. Opiskelijan tulisi pystyä toimimaan itsenäisesti ja selviytyä yksin tai tuettuna opinnoista. Opiskelijalla ei saisi olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa siirtymistä eri opetustiloihin ja niissä toimimista.

Kysy rohkeasti lisää ja tartu tilaisuuteen!
• Satu Tepponen, taidelinjan vastuuopettaja
p. 040 487 9074, satu.tepponen@seurakuntaopisto.fi
• Teija Ojala, akatemian vastuuopettaja
p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite