Aino ja Oiva / Ruokolahti

11.8.2020 – 28.5.2021

Aino & Oiva -koulutukset

Aino & Oiva -koulutukset on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Kouluvuosi pitää sisällään monipuolisia oppitunteja viihtyisässä luonnon ympäristössä Jaakkiman kampuksella Etelä-Karjalassa. Valittavana on kaksi erillistä linjaa, joista toinen keskittyy enemmän yleissivistäviin oppiaineisiin, toinen itseilmaisun kehittämiseen. Koulutukset tukevat itsenäistymistä sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Opetus
Opetusta tapahtuu viitenä päivänä viikossa klo 8.45 – 15 välillä. Koulupäivän aikana on viisi oppituntia. Koulutus on tarkoitettu ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville. Opiskelijan tulisi pystyä toimimaan itsenäisesti ja selviytyä yksin tai tuettuna opinnoista. Opiskelijalla ei saa olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa siirtymistä eri opetustiloihin ja niissä toimimista.

Opettajat
Opetukseesta vastaavat Jaakkiman kampuksen opettajat, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta. Ryhmässä toimii päivittäin ohjaaja.

Linjavaihtoehtot:

  1. Aino&Oiva Akatemia
    Akatemian opetuksessa pääpaino on yleissivistävissä aineissa, unohtamatta taide- ja viestintäaineita. Opiskeltavia aineita ovat mm. äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet ja matkailu, kansalaistaito ja yhteiskuntatieto, ympäristöoppi, kädentaidot ja terveystieto. Koulutukseen sisältyy myös viikon mittainen työharjoittelujakso.
  2.  Aino&Oiva Taidelinja
    Taidelinjan opetuksessa pääpaino on taiteellisen ilmaisukyvyn kehittämisessä. Koulutus vahvistaa itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä media- ja viestintätaidot. Osana toimintaa osallistutaan näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin.

Opintomaksut
• Koko lukuvuoden hinta 2050 euroa (sis. lounaan päivittäin, maksu neljässä erässä).
• Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä.

Opintososiaaliset edut
Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutuksensa tukiin itsenäisesti. Yksittäisen opiskelijan on mahdollista hakea myös opintoseteliavustusta.

Majoitus
Mikäli opiskelija kykenee itsenäiseen asumiseen, hänen on mahdollista majoittua opiston asuntolassa arkipäivisin. Asuntolassa toimivat vapaa-ajan ohjaaja ja yövalvoja. Asuminen on maksullista. Tartu tilaisuuteen ja kysy rohkeasti lisää.

LUKUVUOSI 11.8.2020 – 28.5.2021

Hakuaika ja hakeminen
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella ks. ilmoittautumislinkit alla. Hakijat kutsutaan tutustumispäivään kevään kuluessa. Päivän aikana arvioidaan hakijan opiskelutaitoja, motivaatiota ja soveltuvuutta linjan opintoihin.

Täytä sähköinen hakulomake

Aino ja Oiva Taidelinja

Aino ja Oiva Akatemia

Kysy rohkeasti lisää ja tartu tilaisuuten
• Satu Tepponen, taidelinjan vastuuopettaja
p. 040 487 9074, satu.tepponen@seurakuntaopisto.fi
• Teija Ojala, akatemian vastuuopettaja
p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi