Aino ja Oiva / Ruokolahti

16.8.2021 – 27.5.2022

Aino & Oiva -koulutukset

Aino ja Oiva -koulutukset on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Lukuvuosi sisältää monipuolisia oppitunteja viihtyisässä luonnon kauniissa ympäristössä Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella.

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä kaksi erilaista suuntautumisvaihtoehtoa, joista toinen painottaa yleissivistäviä oppiaineita, toinen itseilmaisun kehittämistä taiteen keinoin. Aino ja Oiva -ryhmään valittu opiskelija valitsee itselleen mieluisamman vaihtoehdon. Koko koulutuksen läpäisevänä tavoitteena on tukea opiskelijan itsenäistymistä sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Opetus
Opetusta tapahtuu viitenä päivänä viikossa klo 8.45 – 15 välillä. Koulupäivän aikana on viisi oppituntia. Koulutus on tarkoitettu ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville. Opiskelijan tulisi pystyä toimimaan itsenäisesti ja selviytyä yksin tai tuettuna opinnoista. Opiskelijalla ei saa olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa siirtymistä eri opetustiloihin ja niissä toimimista.

Opettajat
Opetukseesta vastaavat Jaakkiman kampuksen opettajat, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta. Ryhmässä toimii päivittäin ohjaaja.

Koulutuksen sisältö 

Ns. yhteiset opinnot koostuvat seuraavista oppiaineista: Oppilaanohjaus, äidinkieli, arjen taidot, liikunta, musiikki, arjen ensiapu, ympäristöoppi ja retkeily. Opetuksesta vastaavat ryhmän vastuuopettaja sekä aineenopettajat. Ryhmässä on kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Näiden lisäksi kukin opiskelija valitsee ensisijaisen suuntautumisvaihtoehtonsa, jonka mukaan pääosa hänen lukujärjestyksestään muotoutuu.

Arjen Akatemia

Tässä suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on yleissivistävissä, arjen hallintaa tukevissa sisällöissä. Opiskeltavia aineita ovat mm. digitaidot, liikunta, kotitalous, vieraat kielet ja matkailu, askartelu ja matematiikka. Koulutukseen sisältyy 1-2 viikon mittainen työharjoittelujakso.

Taide

Lukuvuonna 2021-22 syvennytään erityisesti kuvataiteen ja kädentaitojen opiskeluun. Koulutus tukee taiteellisen ilmaisukyvyn kehittymistä sekä elämänhallintataitoja.

Opiskeltavia aineita ovat mm. kuvataide, käsityö, askartelu, kotitalous ja digitaidot.

Osana toimintaa tehdään tutustumiskäyntejä ja osallistutaan erilaisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

Suuntautumisvaihtoehtojen mukainen opetus toteutuu, mikäli ryhmissä on riittävästi opiskelijoita.

Opintomaksut
• Koko lukuvuoden hinta 2050 euroa (sis. lounaan päivittäin, maksu neljässä erässä).
• Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä.

Opintososiaaliset edut
Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutuksensa tukiin itsenäisesti. Yksittäisen opiskelijan on mahdollista hakea myös opintoseteliavustusta.

Majoitus
Mikäli opiskelija kykenee itsenäiseen asumiseen, hänen on mahdollista majoittua opiston asuntolassa arkipäivisin. Asuntolassa toimivat vapaa-ajan ohjaaja ja yövalvoja. Asuminen on maksullista. Tartu tilaisuuteen ja kysy rohkeasti lisää.

LUKUVUOSI 16.8.2021-27.5.2022

Hakuaika ja hakeminen 1.3. – 14.4.2021
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella,  jonka ilmoittautumislinkki on tässä alla. Hakijat kutsutaan tutustumispäivään kevään kuluessa. Päivän aikana arvioidaan hakijan opiskelutaitoja, motivaatiota ja soveltuvuutta linjan opintoihin.

Täytä sähköinen hakulomake

Tulosta esite

Kysy rohkeasti lisää ja tartu tilaisuuteen!

Teija Ojala Aino ja Oiva vastuuopettaja, p. 044 381 3150
teija.ojala@seurakuntaopisto.fi