Aino ja Oiva / Järvenpää

16.8.2021 – 3.6.2022

Taidelinja erityistä tukea tarvitseville

Taide yhdistää! Aino ja Oiva -linjalla saat mahdollisuuden ottaa oman luovuutesi käyttöön eri taiteenlajien keinoin. Koulutus vahvistaa ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa. Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattu taidelinja.

Hakeutuminen linjalle

Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei tule olla sellaista liikuntarajoitetta, mikä haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Linjalle haetaan koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään kevään aikana, ota yhteyttä taidelinjan opettajaa Katja Kaulaseen ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin

Koulutus aloitetaan, mikäli opiskelijoita on riittävästi.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15 – 13.30 sisältäen 5 oppituntia, joista 4 h sisältää kuvataiteen, teatterin ja musiikin tunteja ja 1 h ryhmäytymiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja arjen taitojen hallitsemiseen liittyviä asioita.

Opettajat

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä työskentelee myös ohjaaja päivittäin.

Opintomaksut

Opintojen hinta on 2050 euroa ja opinnot maksetaan neljässä tasaerässä. Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu sisältyy koulutuksen hintaan.

Opintososiaaliset edut

Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia KELA:sta, kunnan sosiaalitoimesta sekä muista tukiorganisaatioista. Selkeyden vuoksi jokaisen opiskelijan tulee ottaa itse selvää omista tukimahdollisuuksistaan.

Yleisperiaatteet: Koulutus on opintotukeen oikeuttavaa, MUTTA eläke estää opintotuen ja kuntoutustuen saannin. Vammaistukea saava voi hakea kuntoutustukea. Jos ei saa eläkettä, kuntoutustukea eikä vammaistukea, opintotukea voi hakea. (Te-toimisto: Laki vapaasta sivistystyöstä).

Koulutuksen osa-alueet

Koulutuksen osa-alueet vahvistetaan koulutuksen alkamiseen mennessä. Aino ja Oiva taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat olleet mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä nukketeatteri sekä sosiaalisten ja arjen hallintataitojen vahvistaminen. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin on ollut osa taidelinjan toimintaa.

Tulosta esite 2021 – 2022

Haku tästä avautuvan sähköisen linkin kautta.

Kysy rohkeasti lisää ja tule meille opiskelemaan!

Meri-Tuuli Koistiola, koulutuspäällikkö, p. 040 484 9132, meri-tuuli.koistiola@seurakuntaopisto.fi

Katja Kaulanen, vastuuopettaja, p. 040 482 7953, katja.kaulanen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Kohtaa mut!

Aino ja Oiva -linjan opiskelijoiden paljon kiitosta saanut Kohtaa mut! -esitys v. 2018 – 2019 pohjautui opiskelijoiden omiin teksteihin ihmisyydestä, kehitysvammaisuudesta ja toisen ihmisen kohtaamisesta. Esityksen  ohjasi ja dramatisoi Katja Kaulanen. Kohtaa mut! -esityksen arvostelu Keski-Uusimaa-lehdessä 30.5.2018

Liity Ainon ja Oivan FB-ryhmään osoitteessa Facebook.com/Aino ja Oiva taidelinja