Kesän suomen kielen intensiivikurssi Järvenpään kampuksella

12.6.-21.7.2017

Kesäkurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan lisää suomen kieltä. Kesäkurssi ei välttämättä ole mielekäs henkilöille, joilla on jo entuudestaan vahva suomen kielen osaaminen.

Koulutuksen sisältö

Kesäkurssimme suunnittelun lähtökohtana on ollut järjestää suomen kielen oppimisen lisämahdollisuus toiminnallisen ja mielekkään tekemisen kautta.

Yhtenä tärkeänä teemana kesäkurssillamme tulee olemaan tarinat ja tarinallisuus. Tätä tematiikkaa tullaan kurssin puitteissa lähestymään eri näkökulmista ottaen huomioon osallistujien taitotason. Ilmoittautuvien lukumäärästä riippuen, kesäkurssilla saatetaan myös olla muunkinlaisten opetuksellisten hetkien äärellä: kyseeseen saattaa esimerkiksi tulla yhteiskunnalliset, liikunnalliset tai kädentaitoihin liittyvät opetuskokonaisuudet. Näidenkin takana kuitenkin kulkee punaisena lankana suomenkielen oppiminen.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan myös dokumentoimaan kurssin aikana syntyneitä tarinoita. Kurssin päättyessä osallistujat ovat kartuttaneet sanavarastoaan ja tutustuneet tarinallisuuden kautta paremmin omaan itseensä sekä toisiin opiskelijoihin. He osaavat kurssin päättyessä tuottaa suomeksi myös lyhyitä tarinoita.

What is your story?

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena ajalla 12.6.- 21.7.2017. Koulutuksen laajuus on 5 opiskelijaviikkoa.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 400 euroa.

Hakeutuminen

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 16.6.2017.

Lisätietoja

Frans Winstén, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi, p. 040 651 5532
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9052