Kotoutumiskoulutus Jaakkiman kampuksella

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on suomen kielen alkeiskielitaito, joka vastaa keskimäärin kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A1.

Koulutuksen tavoitteet

Tukea aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet, että he pystyvät selviytymään uudessa ympäristössään ja hakeutumaan jatko-opintoihin tai työelämään.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin 6 tuntia päivässä. Koulutuksen laajuus on 34 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua itseä kiinnostavaan ammattialaan työharjoittelussa.

Opintokokonaisuudet

  • suomen kieli ja viestintätaidot
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot
  • ohjaus
  • valinnaiset opinnot

Kustannukset

Hinta 25 euroa/viikko, sisältää opetuksen ja lounaan tai
Hinta 50 euroa/viikko, sisältää opetuksen, majoituksen, aamupalan, lounaan ja päivällisen.
Oppikirjan opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus alkaa 29.8.2016 ja päättyy 26.5.2017.

Haku

Hakuaika päättyy 29.7.2016. Koulutukseen haetaan opiston toimistosta tai netistä saatavalla hakulomakkeella. tai sähköisella lomakkeella. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella.

Lisätietoja

Jaakkima

Opiston toimisto, puh. 05 669 0300, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi