Kotoutumiskoulutus Jaakkiman kampuksella

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on suomen kielen alkeiskielitaito, joka vastaa keskimäärin kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A1.

Koulutuksen tavoitteet

Tukea aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet, että he pystyvät selviytymään uudessa ympäristössään ja hakeutumaan jatko-opintoihin tai työelämään.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin 6 tuntia päivässä. Koulutuksen laajuus on 35 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua itseä kiinnostavaan ammattialaan työharjoittelussa.

Opintokokonaisuudet

  • suomen kieli ja viestintätaidot
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot
  • ohjaus
  • valinnaiset opinnot

Kustannukset

Hinta 130 euroa/kuukausi sisältäen opetuksen ja lounaan. Oppikirjan opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus alkaa 4.9.2017 ja päättyy 31.5.2018.

Haku

Hakuaika on 23.5.-25.7.2017. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella.

Lisätietoja

Jaakkima

Antonina Bolgova, opinto-ohjaaja, p. 044 087 6573, antonina.bolgova@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, puh. 044 258 2464, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi