Suomen kielen alkeiskurssi

Suomen kielen alkeisopinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla on perusopiskeluvalmiudet, lukutaito omalla äidinkielellä tai jollain muulla kielellä.

Koulutuksen tavoitteet

Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen alkeisopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen kielen alkeet. Hänen tulee kyetä viestimään yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa ja saada muita kotoutumisvalmiuksia.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin 6 tuntia päivässä. Koulutuksen laajuus on 34 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua itseä kiinnostavaan ammattialaan työharjoittelussa.

Opintokokonaisuudet

  • suomen kieli ja viestintätaidot
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot
  • ohjaus
  • valinnaiset opinnot.

Kustannukset

Hinta 25 euroa/viikko, sisältää opetuksen ja lounaan tai hinta 50 euroa/viikko, sisältää opetuksen, majoituksen, aamupalan, lounaan ja päivällisen. Oppikirjan opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen kesto

Koulutus alkaa 29.8.2016 ja päättyy 26.5.2017.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 29.7.2016. Koulutukseen haetaan opiston toimistosta tai netistä saatavalla hakulomakkeella  tai sähköisellä lomakkeella. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella.

Lisätietoja

Jaakkima

Opintotoimisto, p. 050 669 0300, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi