Suomen kielen alkeiskurssi Jaakkiman kampuksella

Suomen kielen alkeisopinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla on perusopiskeluvalmiudet, lukutaito omalla äidinkielellä tai jollain muulla kielellä.

Koulutuksen tavoitteet

Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen alkeisopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen kielen alkeet. Hänen tulee kyetä viestimään yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa ja saada muita kotoutumisvalmiuksia.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin 6 tuntia päivässä. Koulutuksen laajuus on 35 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua itseä kiinnostavaan ammattialaan työharjoittelussa.

Opintokokonaisuudet

  • suomen kieli ja viestintätaidot
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot
  • ohjaus
  • valinnaiset opinnot.

Kustannukset

Hinta 130 euroa/kuukausi, sisältää opetuksen ja lounaan.

Koulutuksen kesto

Koulutus alkaa 4.9.2017 ja päättyy 31.5.2018.

Hakeminen

Hakuaika on 23.5.-25.7.2017. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella.

Lisätietoja

Jaakkima

Antonina Bolgova, opinto-ohjaaja, p. 044 087 6573, antonina.bolgova@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, p. 044 258 2464, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi