Suomen kielen intensiivikoulutus 2018 Järvenpään kampuksella

27.8.2018 – 21.12.2018

Koulutus soveltuu esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka haluavat kohottaa suomen kielen taitoaan nopeasti ammatilliseen tai muuhun jatkokoulutukseen vaadittavalle tasolle. Koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso B1, joka vaaditaan ammatillisiin opintoihin. Koulutuksen aikana tutustutaan eri ammatteihin ja perehdytään ammatilliseen koulutukseen hakemiseen.

Vaatimukset koulutukseen hakemiselle
• suomen kielen lähtötaso vähintään A2.1.

Opintojen sisältö
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kieliopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy opinto-ohjausta.

Suomen kieli
• kielioppi
• kirjoittaminen
• puhuminen: keskustelu, ääntäminen ja puheharjoitukset
• tekstin- ja kuullunymmärtäminen
• sanastoprojektit.

Tietoa opinnoista
Koulutus järjestetään arkisin (ma-pe) noin viisi tuntia päivässä ja se saatetaan toteuttaa iltaopetuksena. Opetuspaikkana on Seurakuntaopiston kampus Järvenpäässä, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 100 €/kk. Kampuksella on opiskelijaravintola, jossa ruokailu on maksullista.

Hakeminen

Haku alkaa 1.2.2018 ja päättyy 1.10.2018

Haku sähköisellä lomakkeella. 

Lisätietoja

Frans Winstén, palvelupäällikkö, p. 040 651 5532, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite