Tulossa: Suomen kielen intensiivikurssi 2018 Järvenpään kampuksella

27.8.2018 – 21.12.2018

Kurssi soveltuu esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka haluavat kohottaa suomen kielen taitoaan nopeasti ammatilliseen koulutukseen
vaadittavalle tasolle. Kurssilla vahvistetaan suomen kielen taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso B1, joka vaaditaan ammatillisiin opintoihin. Kurssin aikana tutustutaan eri ammatteihin ja perehdytään ammatilliseen koulutukseen hakemiseen.

Vaatimukset koulutukseen hakemiselle
• suomen kielen lähtötaso vähintään A2.1.

Opintojen sisältö
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kieliopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy opinto-ohjausta.

Suomen kieli
• kielioppi
• kirjoittaminen
• puhuminen: keskustelu, ääntäminen ja puheharjoitukset
• tekstin- ja kuullunymmärtäminen
• sanastoprojektit.

Tietoa opinnoista
Opetusta järjestetään arkisin klo 8.30–16, noin viisi tuntia päivässä.

Opetuspaikkana on Seurakuntaopiston kampus Järvenpäässä,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 95 euroa. Kampuksella on opiskelijaravintola, jossa ruokailu on maksullista.

Hakeminen

Haku alkaa 1.2.2018 ja päättyy 1.10.2018

Haku sähköisellä lomakkeella 1.2.2018 alkaen. 

Lisätietoja

Frans Winstén, koulutuspäällikkö, p. 040 651 5532, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, p. 044 358 9052. opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Tulosta Järvenpään koulutuksen esite (tulossa).