Suomen kielen intensiivikurssi 8.1.-1.6.2018 Järvenpään kampuksella

Kurssi soveltuu esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka haluavat kohottaa suomen kielen taitoaan nopeasti ammatilliseen koulutukseen vaadittavalle tasolle.
Kurssilla vahvistetaan suomen kielen taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso B1, joka vaaditaan ammatillisiin opintoihin. Kurssin aikana tutustutaan eri ammatteihin ja perehdytään ammatilliseen koulutukseen hakemiseen.

Vaatimukset koulutukseen hakemiselle

  • suomen kielen lähtötaso vähintään A2.1
  • oleskelulupa.

Opintojen sisältö

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kieliopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy opinto-ohjausta.
Suomen kieli:

  • kielioppi
  • kirjoittaminen
  • puhuminen: keskustelu, ääntäminen ja puheharjoitukset
  • tekstin- ja kuullunymmärtäminen
  • sanastoprojektit.

Tietoa opinnoista

Kurssi alkaa 8.1.2018 ja päättyy 1.6.2018. Opintojen laajuus on 16 opintoviikkoa. Opiskelu tapahtuu klo 8.30–15 välillä, noin 5 tuntia päivässä. Opetuspaikkana on Seurakuntaopiston kampus Järvenpäässä.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu on 95 euroa. Kampuksella on opiskelijaravintola, jossa ruokailu on maksullista.

Haku

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Lisätietoja

Opintosihteeri, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi