Suomen kielen intensiivikurssi 28.8.-22.12.2017 Järvenpään kampuksella

Kurssi soveltuu esimerkiksi maahanmuuttajille, jotka haluavat kohottaa suomen kielen taitoaan nopeasti ammatilliseen koulutukseen vaadittavalle tasolle.
Kurssilla vahvistetaan suomen kielen taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso B1, joka vaaditaan ammatillisiin opintoihin. Kurssin aikana tutustutaan eri ammatteihin ja perehdytään ammatilliseen koulutukseen hakemiseen.

Vaatimukset koulutukseen hakemiselle

  • suomen kielen lähtötaso vähintään A2.1
  • oleskelulupa.

Opintojen sisältö

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kieliopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy opinto-ohjausta.
Suomen kieli:

  • kielioppi
  • kirjoittaminen
  • puhuminen: keskustelu, ääntäminen ja puheharjoitukset
  • tekstin- ja kuullunymmärtäminen
  • sanastoprojektit.

Tietoa opinnoista

Kurssi alkaa 28.8.2017 ja päättyy 15.12.2017. Opintojen laajuus on 16 opintoviikkoa. Opiskelu tapahtuu klo 8.30–15 välillä, noin 5 tuntia päivässä. Opetuspaikkana on Seurakuntaopiston kampus Järvenpäässä.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu on 95 euroa. Kampuksella on opiskelijaravintola, jossa ruokailu on maksullista.

Haku

Hakuaika koulutukseen on 1.4.-31.5.2017. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Lisätietoja

Opintosihteeri, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite