Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Järvenpään kampuksella

Erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut, matematiikka)
  • ohjaus (sisältää mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Opetus

  • opetus tapahtuu 15 – 20 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa
  • opetus saatetaan toteuttaa iltaopetuksena

Hakeminen

Haku alkaa 1.2.2018 ja jatkuu jatkuvana hakuna 31.12.2018 asti.

Haku sähköisellä lomakkeella.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 100 euroa kuukaudessa. Kysy mahdollisuuksista saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Mikäli koulutus kirjataan opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoja

Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9052

Tulosta esite.

Information in English

Information in Arabic