Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Järvenpään kampuksella

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka

  • on täyttänyt 17 vuotta
  • on luku- ja kirjoitustaitoinen ja jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut)
  • ohjaus (sisältää mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Kansanopisto-opetus

  • opetus tapahtuu 15 – 20 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella 27.3. – 15.12.2020 

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 175 €/kuukausi. Hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivänä.

Kysy mahdollisuuksista saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Jos koulutus on TE-toimiston toimesta mahdollista saada osaksi kotoutumissuunnitelmaasi, koulutus on sinulle maksuton! Aikaisempina vuosina Seurakuntaopiston on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa Opetushallituksen opintoseteliavustuksen kautta.

Lisätietoja

Sebastian Kotonen, palvelupäällikkö,
p. 040 483 8487,
sebastian.kotonen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto,
p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esitteet

Aiempien kieliversioiden tiedot ovat muuten entisellään, mutta koulutuksen ajankohta on 10.8.2020 – 28.5.2021 ja hintaan 175 €/kk sisältyy lounas: