Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Järvenpään kampuksella

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka

  • on täyttänyt 17 vuotta
  • on luku- ja kirjoitustaitoinen ja jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut)
  • ohjaus (sisältää mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Kansanopisto-opetus

  • opetus tapahtuu 15 – 20 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella 31.7.2019 mennessä.

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 100 €/kk (ei sisällä koulupäivän aikaisia lounaita).

Kysy mahdollisuuksia saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Jos koulutus on mahdollista saada TE-toimiston toimesta osaksi kotoutumissuunnitelmaasi, koulutus on sinulle maksuton. Aikaisempina vuosina Seurakuntaopiston on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

Lisätietoja

Sebastian Kotonen, palvelupäällikkö,
p. 040 483 8487,
sebastian.kotonen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto,
p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Esitteet kieliversioineen