Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Järvenpään kampuksella

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka

  • on täyttänyt 17 vuotta
  • on luku- ja kirjoitustaitoinen ja jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut)
  • ohjaus (sisältää mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Kansanopisto-opetus

  • opetus tapahtuu 15 – 20 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 220 €/kuukausi. Hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivänä.

Kysy mahdollisuuksista saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Jos koulutus on TE-toimiston toimesta mahdollista saada osaksi kotoutumissuunnitelmaasi, koulutus on sinulle maksuton! Aikaisempina vuosina Seurakuntaopiston on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa Opetushallituksen opintoseteliavustuksen kautta.

Lisätietoja

Meri-Tuuli Koistiola, koulutuspäällikkö
p. 040 484 9132
meri-tuuli.koistiola@seurakuntaopisto.fi