Suomen kielen ja kultuurin koulutus Pieksämäen kampuksella

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka
• on täyttänyt 17 vuotta
• on luku- ja kirjoitustaitoinen omalla äidinkielellään tai jollakin muulla kielellä ja jonka suomen kielen taito on kehittyvällä tasolla

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut )
  • ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Opetus

  • opetus tapahtuu 10 – 15 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa
  • opetus saatetaan toteuttaa iltaopetuksena

Hakeminen

Hae koulutukseen 13.8.2021 mennessä tästä avautuvalla sähköisellä lomakkeella .

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 175 €/kuukausi. Hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivänä.

Kysy mahdollisuuksista saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Jos koulutus on TE-toimiston toimesta mahdollista saada osaksi kotoutumissuunnitelmaasi, koulutus on sinulle maksuton! Aikaisempina vuosina Seurakuntaopiston on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa Opetushallituksen opintoseteliavustuksen kautta.

Lisätietoja

Jari Rauhala, koulutuspäällikkö,
p. 0400 195 060,
jari.rauhala@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto,
p. 040 350 9150,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

Esitteet ja kieliversiot

Aiempien kieliversioiden tiedot ovat muuten entisellään, mutta koulutuksen ajankohta on 1.9.2020 – 28.5.2021 ja hintaan 175 €/kk sisältyy lounas: