Suomen kielen ja kultuurin koulutus Pieksämäen kampuksella

Erityisesti maahanmuuttajalle, jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut, matematiikka)
  • ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Opetus

  • opetus tapahtuu 10 – 15 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa
  • opetus saatetaan toteuttaa iltaopetuksena

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella 1.4.2019 alkaen ja jatkuu jatkuvana hakuna 31.3.2020 asti.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 100 euroa kuukaudessa. Kysy mahdollisuuksia saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista.
Mikäli koulutus kirjataan opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoja

Jari Rauhala, koulutuspäällikkö, p. 0400 195 060, jari.rauhala@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, p. 040 350 9150, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite. (Tulossa)

Information in English (all campuses)  (Will be here soon)