Suomen kielen ja kultuurin koulutus Pieksämäen kampuksella

Kansanopistolinja erityisesti maahanmuuttajalle, joka
• on täyttänyt 17 vuotta
• on luku- ja kirjoitustaitoinen omalla äidinkielellään tai jollakin muulla kielellä ja jonka suomen kielen taito on kehittyvällä tasolla

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat:

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja tieto- ja viestintätekniikan opetus)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut )
  • ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Opetus

  • opetus tapahtuu 10 – 15 hengen ryhmässä
  • opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa
  • opetus saatetaan toteuttaa iltaopetuksena

Hakeminen

Hae koulutukseen tästä avautuvalla sähköisellä lomakkeella. 

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 100 euroa kuukaudessa. Kysy mahdollisuuksia saada tukea opintoihisi esim. Kelalta tai TE-palveluista. Mikäli koulutus kirjataan opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoja

Jari Rauhala, koulutuspäällikkö,
p. 0400 195 060,
jari.rauhala@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto,
p. 040 350 9150,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

Esitteet ja kieliversiot