Aino ja Oiva -linja / Järvenpää

27.8.2019 – 31.5.2020

Aino ja Oiva -linja on suunnattu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutusvuosi vahvistaa itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja taiteen keinoin. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä. Ryhmän sisäisen luottamuksen ja yhteishengen luominen ja vaaliminen on ykkösasia. Ainossa ja Oivassa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi, kodikkaaksi ja mukavaksi.

AJANKOHTAISTA: Aino ja Oiva -linjan rakastettu Kohtaa mut -esitys sekä Avoimet ovet joulu-tammikuun aikana

Ainon ja Oivan opiskelijana pääset tutustumaan luoviin aloihin ja löytämään niistä kiinnostuksen kohteesi. Mitään erityistä taiteellista lahjakkuutta ei tarvita eikä edellytetä, niihin pääsee käsiksi vuoden aikana kukin omalla tavallaan. Opiskeltavia aineita ovat mm. vuorovaikutus, teatteri- ja liikeilmaisu, musiikki, kuvataide ja kädentaidot. Lukuvuoden aikana tehdään visiittejä erilaisiin näyttelyihin ja osallistutaan esiintymisiin. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta useinkin into ja uskallus lisääntyy Ainon ja Oivan myötä.

Ainon ja Oivan sisältöä ja toteutustapoja muokataan vuosittain. Monet opiskelijamme viihtyvät Ainon ja Oivan mukavassa menossa useamman vuoden. Kunkin lukuvuoden koulutuksen osa-alueet vahvistetaan opetuksen alkamiseen mennessä.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15 – 13.30 sisältäen viisi oppituntia. Niistä neljään sisältyy kuvataiteen, teatterin, tanssin tai musiikin opintoja. Punaisena lankana kaikessa opetuksessa on ryhmäytymisen, itsetuntemuksen sekä sosiaalisten ja arjen taitojen haltuunotto ja vahvistaminen.

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä toimii päivittäin myös ryhmänohjaaja. Ryhmän koko on maksimissaan ollut 13.

Hakeutuminen opintoihin yksipäiväisen koulutuskokeilun kautta

Koulutuskokeiluja järjestetään kevään aikana ja vielä lukuvuoden alettua jatkuvana hakuna niin kauan kuin paikkoja on auki. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin. Samalla hakija itse pääsee tutustumaan Ainon ja Oivan toimintaan.

Linjalle voi hakeutua opiskelija, joka selviytyy ilman henkilökohtaista avustajaa, yksin tai avustettuna, opinnoista. Opiskelijalla ei saisi olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Kiinnostuitko?

Täytä tästä hakulomake ja sovitaan kokeilupäivästä.

Opintomaksut

  • Koko lukuvuoden hinta 1200 euroa (maksu neljässä erässä)
  • Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu maksaa koko lukuvuodelta noin 850 euroa.

Opintososiaaliset edut

Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutensa tukiin itsenäisesti.

Kysy rohkeasti lisää ja tule kokeilupäivään!

Kohtaan mut! -esitys

Aino ja Oiva -linjan rakastettu Kohtaa mut! pohjautuu opiskelijoiden omiin teksteihin ihmisyydestä, kehitysvammaisuudesta ja toisen ihmisen kohtaamisesta. Esityksen on ohjannut ja dramatisoinut Katja Kaulanen.

Tulosta Ainon ja Oivan esite

Liity Ainon ja Oivan FB-ryhmään osoitteessa Facebook.com/Aino ja Oiva taidelinja (ryhmä)