Aino ja Oiva

Aino ja Oiva, taidelinja erityistä tukea tarvitseville, 28.8.2017-1.6.2018

Taide yhdistää!

Aino ja Oiva taidelinjalla saat mahdollisuuden ottaa oman luovuutesi kokonaan käyttöön eri taiteen aloilla. Koulutus vahvistaa taiteellista ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa. Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattu taidelinja.

Koulutuksen osa-alueet

Aino ja Oiva taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä nukketeatteri. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin ovat myös osa taidelinjan toimintaa. Koulutuksen osa-alueet vahvistetaan koulutuksen alkamiseen mennessä.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9-14:15. Päivä jakaantuu kahteen työskentely-sessioon (klo 9:15-11:30 ja klo 12:30-14:00).

Opettajat

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille.

Haku

Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei tule olla sellaista liikuntarajoitetta, mikä haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Linjalle haetaan koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään syksyn kuluesssa, ota yhteyttä koulutuspäällikkö Fransiin  ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin. Koulutus aloitetaan, mikäli opiskelijoita on riittävästi.

Hakulomake

Opintomaksut

Opintojen hinta on 1200 euroa ja opinnot maksetaan neljässä tasaerässä. Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu koulutuksen ajalta maksaa noin 850 euroa.

Opintososiaaliset edut

OOpintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia KELA:sta, kunnan sosiaalitoimesta sekä muista tukiorganisaatioista. Näistä jokaisen opiskelijan tulee ottaa itse selvää.

Kysy lisää!

Opintotoimisto, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi
Frans Winstén, koulutuspäällikkö, p. 040 651 5532, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite