Aino ja Oiva

Aino ja Oiva, taidelinja erityistä tukea tarvitseville.

Tällä hetkellä haussa olevat opintoajat:

Kevätlukukausi 2018: 8.1. (tai sopimuksen mukaan) – 31.5.2018
Koko lukuvuosi: 27.8.2018 – 31.5.2019
Opintoja on ollut mahdollista jatkaa useampana lukuvuotena.

Taide yhdistää!

Aino ja Oiva taidelinjalla saat mahdollisuuden ottaa oman luovuutesi kokonaan käyttöön eri taiteen aloilla. Koulutus vahvistaa taiteellista ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa. Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattu taidelinja.

Koulutuksen osa-alueet

Aino ja Oiva taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä nukketeatteri. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin ovat myös osa taidelinjan toimintaa.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15 – 13.30. Päivä jakaantuu kahteen työskentelysessioon.

Opettajat

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille.

Hakeutuminen opintoihin yksipäiväisen koulutuskokeilun kautta

Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei saisi olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Linjalle haetaan koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään joustavasti tarpeen mukaan. Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Fransiin  ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin. Samalla hakija itse pääsee tutustumaan Ainon ja Oivan toimintaan.

Hakulomake

Opintomaksut

Kevätlukukauden hinta 600 euroa (maksu kahdessa erässä)
Koko lukuvuoden hinta 1200 euroa (maksu neljässä erässä)

Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu maksaa keväältä noin 425 euroa ja koko lukuvuodelta noin 850 euroa.

Opintososiaaliset edut

Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutuksensa tukiin itsenäisesti.

Kysy lisää!

Opintotoimisto, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi
Frans Winstén, koulutuspäällikkö, p. 040 651 5532, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite