Aino ja Oiva -taidelinja / Järvenpää

Aino ja Oiva -taidelinja on suunnattu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hakuaika lukuvuodelle 27.8.2018 – 31.5.2019 on nyt meneillään. Ainon ja Oivan sisältöä muokataan vuosittain, joten opintoja on ollut mahdollista jatkaa useampana lukuvuotena.

Taide yhdistää!

Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattu taidelinja. Aino ja Oivan opiskelijana pääset tutustumaan todella laajalla skaalalla luovien taiteiden aloihin. Koulutus vahvistaa taiteellisen ilmaisukyvyn ohella itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Taideaineiden opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa. Ryhmän sisäisen luottamuksen ja yhteishengen luominen on tärkeällä sijalla, jotta jokainen ryhmään tuleva tuntee olonsa kodikkaaksi ja mukavaksi. Ilo on ykkönen!

Koulutuksen osa-alueet

Opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä varjoteatteri. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin ovat osa taidelinjan toimintaa. Sisältöjä ja toteutustapoja uudistetaan vuosittain; tulevan lukuvuoden koulutuksen osa-alueet vahvistetaan opetuksen alkamiseen mennessä.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15 – 13.30 sisältäen viisi oppituntia. Niistä neljään sisältyy kuvataiteen, teatterin, tanssin tai musiikin opintoja. Viidennellä oppitunnilla keskitytään ryhmäytymisen, itsetuntemuksen sekä sosiaalisten ja arjen taitojen vahvistamiseen ja haltuunottoon.

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä toimii päivittäin myös ryhmänohjaaja.

Hakeutuminen opintoihin yksipäiväisen koulutuskokeilun kautta

Linjalle haetaan koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään joustavasti kevään aikana. Ota yhteyttä taidelinjan vastuuopettaja Katja Kaulaseen ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin. Samalla hakija itse pääsee tutustumaan Ainon ja Oivan toimintaan. Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei saisi olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Avaa ja lähetä tästä sähköinen hakulomake.

Koulutuksen aloittamiseen tarvitaan riittävä määrä opiskelijoita. Koulutusta on toteutettu useana peräkkäisenä vuotena menestyksekkäästi.

Opintomaksut

  • Koko lukuvuoden hinta 1200 euroa (maksu neljässä erässä)
  • Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu maksaa koko lukuvuodelta noin 850 euroa.

Opintososiaaliset edut

Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia. Opintotukea voi hakea, jos ei saa eläkettä, kuntoutus- eikä vammaistukea. Opiskelijat selvittävät oikeutuksensa tukiin itsenäisesti.

Kysy lisää!

Katja Kaulanen, vastuuopettaja, p. 040 482 7953, katja.kaulanen@seurakuntaopisto.fi
Frans Winstén, koulutuspäällikkö, p. 040 651 5532, frans.winsten@seurakuntaopisto.fi
Opintotoimisto, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Tulosta Ainon ja Oivan esite lukuvuodelle 2018 – 2019