Vaalijalan Arjen suola

19.8.2019 – 29.5.2020 Vaalijalassa

Vaalijalan Arjen suola on kansanopiston yleissivistävä yhden lukuvuoden (35 ov) pituinen, erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettu koulutus.

Kenelle

Opetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille (autismin kirjo psykososiaalista tukea tarvitsevat). Opetus toteutetaan Vaalijalan kampuksella. Opiskelija osallistuu opetukseen 2-5 päivänä viikossa oman viikkolukujärjestyksensä mukaisesti. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelupäivät ja lyhyesti keskeiset tavoitteet opiskelulle.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

  • tarjota opiskelijan arkeen mielekästä tekemistä ja elämyksiä sekä hänen toimintakykyään edistävää ja/tai ylläpitävää toimintaa
  • vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja
  • tarjota opiskelijan elämään osallisuutta, yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Opetuksen osa-alueet ovat

  • arkielämän valmiudet (9 ov)
  • itseilmaisu ja vuorovaikutus (9 ov)
  • motoriset valmiudet (9 ov)
  • yhteisö ja ympäristö (9 ov)

Milloin

Koulutus toteutetaan ajalla 19.8.2019 – 29.5.2020.

Haku

Opintoihin on jatkuva haku ja tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, ryhmän vastaavan opettajan/koulutuskokeilun kautta.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 7 €/päivä sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalit.

Lisätietoja

Katja Seppänen, erityisopettaja 0403567840,
katja.seppanen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto, p. 040 350 9150,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi 

Tulosta esite