Henkilökohtaisen avustajan koulutus 2017

Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella käynnistyy Henkilökohtaisen avustajan koulutus helmikuussa 2017. Lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista toisen ihmisen antamaa apua, jota saavat vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt. Apu kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella toimiin, jotka henkilö suorittaisi itse, ellei vamma tai sairaus olisi esteenä. Henkilökohtaisen avustajan työn ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia henkilökohtaisen avustajan tehtävässä. Työssäoppimisen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua henkilökohtaisen avustajan työhön koti- ja laitosympäristössä, kohdata eri-ikäisiä ja erilaisin perustein apua ja tukea tarvitsevia asiakkaita, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymisen kohteensa ammatillisessa kasvussaan.

Koulutuksen toteutus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen ja koulutus. Suunnitelmassa huomioidaan myös erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta sekä muista syistä, kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä, johtuvat erityistarpeet.

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä työssäoppimista. Henkilökohtaisena avustajana jo toimivan on mahdollista opiskella työn ohella.

Koulutus alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.5.2017.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 600 euroa, sisältäen opetuksen ja koulutukseen liittyvät materiaalit.
Kampuksella on mahdollisuus päivittäisiin ruokailuihin sekä yöpymiseen opiskelija-asuntolassa.

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 16.1.2017. Lomake on osoitteessa www.seurakuntaopisto.fi/hakijalle.

Lisätietoja

Teija Ojala, opettaja, p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi