Henkilökohtaisen avustajan koulutus 2017

Seurakuntaopiston Lapuan kampuksella ja Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella käynnistyy Henkilökohtaisen avustajan koulutus syyskuussa 2017. Lähiopetus toteutetaan Lapualla päivä- ja iltaopetuksena ja Jaakkiman kampuksella päiväopetuksena.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista toisen ihmisen antamaa apua, jota saavat vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt. Apu kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella toimiin, jotka henkilö suorittaisi itse, ellei vamma tai sairaus olisi esteenä. Henkilökohtaisen avustajan työn ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia henkilökohtaisen avustajan tehtävässä. Työssäoppimisen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua henkilökohtaisen avustajan työhön koti- ja laitosympäristössä, kohdata eri-ikäisiä ja erilaisin perustein apua ja tukea tarvitsevia asiakkaita, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymisen kohteensa ammatillisessa kasvussaan.

Koulutuksen toteutus

Yhteistyössä opiskelijan kanssa laaditaan jokaiselle oma henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen ja koulutus. Suunnitelmassa huomioidaan myös erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta sekä muista syistä, kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä, johtuvat erityistarpeet.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää 12 lähiopetuspäivää. Henkilökohtaisena avustajana jo toimivan on mahdollista opiskella työn ohella.

Koulutus alkaa Jaakkiman kampuksella 9.9.2017 ja päättyy 9.12.2017. Koulutus alkaa Lapuan kampuksella 16.9.2017 ja päättyy 16.12.2017.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 200 euroa, sisältäen opetuksen ja koulutukseen liittyvät materiaalit.
Kampukselta on mahdollisuus ostaa päivittäiset ateriat sekä majoittuminen opiskelija-asuntolassa.

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 18.8.2017. Lomake on osoitteessa www.seurakuntaopisto.fi/hakijalle.

Lisätietoja, Lapuan kampus

Sari Peltokangas, p. 044 758 3425, sari.peltokangas@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite

Lisätietoja, Jaakkiman kampus

Teija Ojala, opettaja, p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite