Henkilökohtaisen avustajan koulutus 2018

Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella käynnistyy henkilökohtaisen avustajan koulutus tammikuussa 2018. Lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista toisen ihmisen antamaa apua, jota saavat vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt. Apu kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella toimiin, jotka henkilö suorittaisi itse, ellei vamma tai sairaus olisi esteenä. Henkilökohtaisen avustajan työn ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia henkilökohtaisen avustajan tehtävässä. Työssäoppimisen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua henkilökohtaisen avustajan työhön koti- ja laitosympäristössä, kohdata eri-ikäisiä ja erilaisin perustein apua ja tukea tarvitsevia asiakkaita, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymisen kohteensa ammatillisessa kasvussaan.

Koulutuksen toteutus

Yhteistyössä opiskelijan kanssa laaditaan jokaiselle oma henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen ja koulutus. Suunnitelmassa huomioidaan myös erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta sekä muista syistä, kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä, johtuvat erityistarpeet.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää 12 lähiopetuspäivää. Henkilökohtaisena avustajana jo toimivan on mahdollista opiskella työn ohella.

Koulutus alkaa 20.1.2018 ja päättyy 7.4.2018.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 200 euroa, sisältäen opetuksen ja koulutukseen liittyvät materiaalit.
Kampukselta on mahdollisuus ostaa päivittäiset ateriat sekä majoittuminen opiskelija-asuntolassa.

Hakeminen

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 8.1.2018.

Lisätietoja

Teija Ojala, opettaja, p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite

 

Muutokset tiedoissa mahdollisia.