Kirjoittamisen perusopinnot Jaakkiman kampuksella

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto – Humanistiset tieteet – Kirjoittajakoulutus

Kohderyhmä

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada virikkeitä kirjoittamiseensa. Kirjoittajakoulutus tarjoaa tilaisuuden kehittää omia kirjoittajavalmiuksiaan, monipuolistaa kirjoittamisen taitoaan sekä opiskella tavoitteellisesti. Se antaa mahdollisuuden saada ohjausta kirjoittamiseen sekä palautetta teksteistä kirjoittamisen eri vaiheissa.

Tavoite

Perusopintojen opiskelija kehittää kirjoittamisen ja verkkotyöskentelyn taitojaan suorittaen Kirjoittamisen yliopistollisen arvosanan. Opiskeluoikeus arvosanan suorittamiseksi myönnetään kahdeksi lukukaudeksi.

Opintojen rakenne

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

Johdantojakso: kirjoittajan yhteisöt 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia kirjoittamisen yhteisöjä, osaa vertailla yksin ja yhdessä kirjoittamisen mahdollisuuksia sekä ymmärtää palauteprosessin kirjoittamisensa tukena.

Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

Jakson tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja, sekä tuottamaan samasta teemasta sekä faktaa että fiktiota.

Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Jakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tarinallisuuden merkityksen ihmiselle, ja oppii käyttämään materiaalia esimerkiksi etäännyttämisen avulla fiktiivisen tekstinlähtökohtana.

Perusopintojen proosakurssi 5 op

Opiskelija tutustuu proosaan kirjoittamisen lajina; ja oppii tunnistamaan sen lajit ja ominaispiirteet. Hän oppii lukemaan, analysoimaan ja tulkitsemaan proosaa, sekä kirjoittamaan proosatekstin.

Perusopintojen tietokirjoittamisen kurssi 5 op

Opiskelija oppii nimeämään tietokirjoittamisen alalajeja, lukemaan, analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia tietotekstejä, sekä kirjoittamaan tietotekstin.

Perusopintojen tekstikokoelma 5 op

Jakson aikana opiskelija tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman, johon soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja tutor-tapaamisia. Aika ja paikka eivät sido opiskelua muutoin kuin lähiopetuksen osalta; kirjoittamista voi opiskella omassa tahdissa täysinitsenäisestikin oppimistehtävien avulla. Yhteydenpito ja tehtävien palautukset hoidetaan sähköpostitse. Koulutuksen ensimmäinen lähiopetusjakso on 10. – 11.2.2017. Sen jälkeen on mahdollisuus osallistua tutor-tapaamisiin kolme kertaa koulutuksen aikana. Lähijaksopäivien aikana on mahdollisuus ruokailuun ja tarvittaessa majoitukseen opistolla.Opintoja voi suorittaa myös jakso kerrallaan, jolloin hinta on 200 €/(5 op)

Kustannukset

30 opintopisteen opintokokonaisuuden hinta on 600 euroa. Hinta sisältää verkko-opetuksen ja opetuksen tutoroinnin, sekä Jyväskylän yliopistolle suoritettavat avoimen yliopiston maksut. Maksu on mahdollista suorittaa kahdessa osassa: kevätlukukaudella 300 euroa ja syyslukukaudella 300 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Teija Ojala, opettaja, p. 044 381 3150, teija.ojala@seurakuntaopisto.fi