Osallisuus ja pedagoginen turvallisuus arjen teoksi -hankekoulutukset

Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista osallisuuden, hyvinvoinnin ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmista. Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Norlandia Päiväkotien kanssa, jotta koulutusten sisällöt aidosti vastaisivat työelämän ajankohtaisiin koulutustarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille käytännön oivalluksia ja työkaluja arjen toimintaan erilaisten muutosten keskellä. Tavoitteena on, että osallisuuden ja hyvinvoinnin pedagogiikasta sekä pedagogisesta turvallisuudesta saadaan kasvattajan arkeen työtä helpottavia ja työhyvinvointia lisääviä elementtejä. Koulutukset rahoitetaan Opetushallituksen varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutushankkeesta.

Hankkeen koulutusohjelmat

Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen, 3 osp

Lapsen äänen kuuleminen ja sen vieminen osaksi pedagogiikan suunnittelua, toteutusta ja arviointia on tämän päivän varhaiskasvatuksen keskeisimpiä haasteita. Osallisuuden pedagogiikan soveltaminen lapsen ikätason ja henkilökohtaisten valmiuksien mukaisesti on koulutussisällön ytimessä. Mikä mahdollistaa laadukasta osallisuuden pedagogiikkaa? Kouluttaja Piia Roos esittelee kasvatuskäytäntöjä, joissa lasten ääni on aistittavissa. Koulutus antaa eväitä ja vahvistusta kasvatustilanteisiin sekä lasten ja aikuisten arjen kohtaamisiin. Koulutusohjelmassa kehitetään omaa työtä arjen työtehtävissä kasvattajana. Koulutuksessa annetaan käytännön työkaluja oman kasvatustyön vahvuuksien arviointiin ja vahvistetaan sekä syvennetään taitoja lasten ja huoltajien äänen kuulemisessa.

Koulutusohjelmassa on 2 lähiopetuspäivää ja puolessa välissä koulutusohjelmaa verkossa toteutuva koulutusilta. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien välissä omaan työhön liitettävä kehittämistehtävä. Verkko-oppimisympäristössä hankitaan itsenäisesti luentoa täydentäen tietoa, mikä tukee välitehtävän etenemistä. Välitehtävän etenemisen tueksi on tarjolla opettajan ja vertaisopiskelijoiden tukea verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuksen asiantuntijaluennoitsija

Piia Roos on Tampereen yliopistosta vuonna 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä.
Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 25 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, luennoijana, kouluttajana, tutkijana, kirjailijana ja ammatillisena opettajana. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen.

Aikataulu ja paikkakunnat

Helsinki pe 6.11.2020 | pe 12.2.2021  |  ilmoittaudu 9.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Kuopio pe 20.11.2020 | pe 12.3.2021  |  ilmoittaudu 23.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Järvenpää pe 27.11.2020 | pe 26.2.2021  |  ilmoittaudu 30.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Tampere pe 4.12.2020 | pe 30.4.2021  |  ilmoittaudu 6.11.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Seinäjoki pe 11.12.2020 | pe 26.3.2021  |  ilmoittaudu 13.11.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi, 3 osp

Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi koulutusohjelma käsittää kouluttaja Liisa Ahosen alustuksen lapsen sosiaalisemotionaalisten taitojen kehityksestä. Miten tuen lapsen itsesäätelyä? Tunneälyn hyödyntäminen moninaisissa kasvatustilanteissa. Miten huomioin lapsiryhmän turvallisuuden ja mahdollistan kiusaamisen ehkäisyn? Pedagogiset ratkaisut lapsen ja kasvattajan hyvinvoinnin tukena. Koulutusohjelmassa kehitetään omaa työtä arjen työtehtävissä kasvattajana. Koulutuksessa annetaan käytännön työkaluja kasvattajan vuorovaikutuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Kasvattaja voi oman toimintansa huomiota suuntaamalla tukea lasten sosiaalisemotionaalisia taitoja ja vaikuttaa olennaisesti haastavien kasvatustilanteiden määrään ja laatuun.

Koulutusohjelmassa on 2 lähiopetuspäivää ja puolessa välissä koulutusohjelmaa verkossa toteutuva koulutusilta. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä aiheeseen johdattelee kasvatustieteen tohtori Liisa Ahonen. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien välissä omaan työhön liitettävä kehittämistehtävä. Verkko-oppimisympäristössä hankitaan itsenäisesti luentoa täydentäen tietoa, mikä tukee välitehtävän etenemistä. Välitehtävän etenemisen tueksi on tarjolla opettajan ja vertaisopiskelijoiden tukea verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuksen asiantuntijaluennoitsija

Kasvatustieteiden tohtori Liisa Ahonen, hän on työskennellyt opetustehtävissä esi- ja alakouluissa, sekä kouluttanut lasten kasvatuksesta vuodesta 2010 lähtien.

Aikataulu ja paikkakunnat

Seinäjoki pe 8.1.2021 | pe 7.5.2021  |  ilmoittaudu 11.12.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Tampere pe 15.1.2021 | pe 14.5.2021  |  ilmoittaudu 18.12.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Järvenpää pe 12.2.2021 | pe 7.5.2021  |  ilmoittaudu 15.1.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella

Helsinki pe 19.2.2021 | pe 21.5.2021  |  ilmoittaudu 22.1.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella

Kuopio pe 20.8.2021 | pe 26.11.2021  |  ilmoittaudu mukaan 23.7.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella

Ilmoittautuminen

Koulutusohjelmiin on helppo ilmoittautua sähköisellä lomakkeella, joka on kunkin koulutuksen kohdalla.

Kysy lisää!

Seinäjoki ja Tampere

Katja Jaskari, asiakkuuspäällikkö, p. 044 052 8528
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi

Helsinki ja Järvenpää

Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö, p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi

Kuopio

Heli Reinikainen, asiakkuuspäälikkö, p. 040 194 2128
heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi