Aino ja Oiva

Aino ja Oiva on Järvenpään kampuksella toimiva taidelinja erityistä tukea tarvitseville, ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville opiskelijoille. Meneillään oleva, 2.6.2017 päättyvä koulutus on täynnä. Haku seuraavan vuoden koulutukseen käynnistyy keväällä 2017.

Taide yhdistää!

Taidelinjalla saat ottaa oman luovuutesi kokonaan käyttöösi eri taiteen aloilla: teatterissa, tanssissa, musiikissa, kädentaidoissa ja kuvataiteissa. Koulutus vahvistaa taiteellista ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen osa-alueet

  • Teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus
  • Musiikki
  • Kuvataide ja kädentaidot
  • Tanssi- ja liikeilmaisu
  • Nukketeatteri
  • Näyttelyt
  • Produktiot

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9-14:15. Päivä jakaantuu kahteen työskentely-sessioon (klo 9:15-11:30 ja klo 12:30-14:00).

Opettajat

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille.

Haku

Aino ja Oiva -taidelinjalle voi hakea opiskelija, joka pääsääntöisesti osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei tule olla sellaista liikuntarajoitetta, mikä haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista. Haku linjalle tapahtuu koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään kevään aikana, ota yhtettä ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin. Haku on suljettu ajankohtina, jolloin koulutus on täynnä ja käynnissä.

Opintomaksut

Opintojen hinta on 1 200 euroa ja lasku maksetaan neljässä tasaerässä. Lounasruokailu koulutuksen ajalta maksaa noin 850 euroa. Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Koulutukselle on haettu opintoseteliavustusta. Myönteinen päätös tullee alentamaan koulutuksen hintaa. Voit myös kysyä kotikuntasi mahdollisuutta osallistua koulutuksen kuluihin.

Opintososiaaliset edut

Opintoihin on mahdollista saada opintososiaalisia etuisuuksia KELA:sta, kunnan sosiaalitoimesta sekä muista tukiorganisaatioista. Näistä jokaisen opiskelijan tulee ottaa itse selvää.

Kysy lisää!

Taidelinjan vastaava opettaja: Nelli Nio, p. 040 146 4948, nelli.nio@seurakuntaopisto.fi
Taidelinjan ohjaaja: Essi Forssell, p. 040 661 7758, essi.forssell@seurakuntaopisto.fi
Opintosihteeri, p. 044 358 9052, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi