JASESOI-koulutusyhteistyö

Seurakuntaopisto tekee yhteistyötä JaSeSoi ry:n kanssa tarjoamalla viihtyisät tilat ja asianmukaiset palvelut Järvenpäässä, Tuusulanjärven rantamaisemissa yhdistyksen kesäkoulutuksille. Vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys JaSeSoi ry, Orff-Schulwerk Association of Finland, perustettiin vuonna 1993 jatkamaan Musisoi ry:n vuonna 1985 aloittamaa musiikkikasvatustyötä.

Yhdistys edistää Orff-pedagogista musiikkikasvatusta Suomessa järjestämällä monipuolista koulutusta. Yhdistyksen koulutusten tavoitteena on tukea osallistujan omaa pedagogista kasvua, hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Lue lisää JaSeSoi:n sivuilta.