Opistovuosi / Järvenpää

9.8.2021 – 27.5.2022

Seurakuntaopiston eri kampuksilla käynnistyy lukuvuoden mittainen Opistovuosi-koulutus nuorille, joiden oppivelvollisuus jatkuu, mutta jotka eivät opiskele lukiossa tai ammattiopinnoissa. Lue opintojen yleiskuvaus Opistovuosi-sivulta

Luova ilmaisu -suuntautumisopinnot Järvenpäässä

Tule viettämään  Opistovuotta mukavassa seurassa, jos haluat

  • parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksia ennen toisen asteen opintoja
  • tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi monipuolisen ohjauksen avulla
  • tukea arjen taitojen vahvistamiseen ja itsenäiseen asumiseen
  • vahvistaa taitojasi ja harrastuneisuuttasi luovassa ilmaisussa
  • löytää uusia ystäviä ja viettää vapaa-aikaa mukavassa seurassa
  • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
  • mielekästä ja kehittävää tekemistä, jos olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion
  • mahdollisuuden tutustua kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan opintoihin

Suuntautumisopinnoissa näkyy oppilaitoksen luovan ilmaisun koulutustarjonta. Opinnot voivat sisältää mm. musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kokonaisuuksia.
Opinnot auttavat tunnistamaan omat ilmaisulliset vahvuudet sekä rohkaisevat yksilölliseen ilmaisuun. Samalla vuorovaikutukselliset ja viestinnälliset taidot kehittyvät. Kaikki luovan
ilmaisun taidot tukevat tulevaisuuden tavoitteiden selkiytymisessä ja omien jatkopolkujen suunnittelussa.

Järvenpäässä ilmoittautuminen alkaa maalikuun aikana. Hakulomake on tulossa tähän – sitä ennen soita tai lähetä meille meiliä!

Lisätietoa Järvenpään Luovan ilmaisun Opistovuodesta

Meri-Tuuli Koistiola, p. 040 484 9132,
meri-tuuli.koistiola@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi