Opistovuosi / Järvenpää

9.8.2021 – 27.5.2022

Seurakuntaopiston eri kampuksilla käynnistyy lukuvuoden mittainen Opistovuosi-koulutus nuorille, joiden oppivelvollisuus jatkuu, mutta jotka eivät opiskele lukiossa tai ammattiopinnoissa. Lue opintojen yleiskuvaus Opistovuosi-sivulta

Luova ilmaisu -suuntautumisopinnot Järvenpäässä

Tule viettämään Opistovuotta mukavassa seurassa, jos haluat

  • tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi
  • tukea arjen taitojen vahvistamiseen ja itsenäiseen asumiseen
  • vahvistaa taitojasi ja harrastuneisuuttasi luovassa ilmaisussa
  • löytää uusia ystäviä ja viettää vapaa-aikaa mukavassa seurassa
  • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
  • mielekästä ja kehittävää tekemistä, jos olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion
  • mahdollisuuden tutustua kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan opintoihin

Järvenpään Opistovuoden suuntautumisopinnoissa painotetaan luovaa ilmaisua. Opinnot voivat sisältää mm. musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kokonaisuuksia.

Opinnot auttavat tunnistamaan omat ilmaisulliset vahvuudet sekä rohkaisevat yksilölliseen ilmaisuun. Samalla vuorovaikutukselliset ja viestinnälliset taidot kehittyvät. Kaikki luovan
ilmaisun taidot tukevat tulevaisuuden tavoitteiden selkiytymisessä ja omien jatkopolkujen suunnittelussa.

Tulosta esite

Hae koulutukseen tästä avautuvan sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoa Järvenpään luovan ilmaisun Opistovuodesta

Mia Hartikainen, koordinaattori, p. 040 617 5115
mia.hartikainen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

Opistovuosi-suuntautumisvaihtoehdot eri paikkakunnilla näet Opistovuosi-sivulta