Opistovuosi / Pieksämäki, Vaalijalan kampus

16.8.2021 – 3.6.2022

Seurakuntaopiston eri kampuksilla käynnistyy lukuvuoden mittainen Opistovuosi-koulutus nuorille, joiden oppivelvollisuus jatkuu, mutta jotka eivät opiskele lukiossa tai ammattiopinnoissa. Lue opintojen yleiskuvaus Opistovuosi-sivulta

Mun oma polku -suuntautumisopinnot Pieksämäellä Vaalijalan kampuksella

Vaalijalan Mun oma polku -opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja opintojen kestoa voidaan tarvittaessa pidentää henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opistovuosi on suunnattu sinulle, joka

  • haluat selkeyttä tulevaisuuden suunnitelmiisi
  • haluat löytää omat vahvuutesi ja kehittää niitä
  • toivot tukea arjen taitojen vahvistamiseen ja itsenäistymiseen
  • haluat saada positiivisia kokemuksia ja opiskella uusia asioita
  • etsit mielekästä ja kehittävää tekemistä
  • haluat tutustua työelämään
  • haluat tutustua eri koulutusaloihin
  • tarvitset erityistä tukea opiskelussa (autismin kirjo, kehitysvamma, psykososiaalisen tuen tarve, tmv.)

Suuntautumisopintojen tavoitteena on löytää polku hyvään tulevaisuuteen omia vahvuuksia kehittämällä. Opintojen teemoina on mm. elämäntaidot ja itsetuntemus, vuorovaikutustaidot sekä ilmaisulliset taidot. Lisäksi opinnot sisältävät tutustumista työelämään ja työelämätaitojen vahvistamista.

Opintojen aikana pystyt hyödyntämään Seurakuntaopiston tarjoamia tutkintojen osa-alueita, kuten esimerkiksi ensiaputaidot ja hygieniapassi.

Tulosta tästä pdf-esite

Hae koulutukseen tästä avautuvalla sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoa Pieksämäen Mun oma polku -opistovuodesta Vaalijalan kampuksella

Katja Seppänen, p. 040 356 7840
katja.seppanen@seurakuntaopisto.fi

Jari Rauhala, p. 0400 195 060
jari.rauhala@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto, p. 040 350 9150
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

Opistovuosi-suuntautumisvaihtoehdot eri paikkakunnilla näet Opistovuosi-sivulta

Hei sinä, jonka oppivelvollisuus on jo päättynyt: Voit hakeutua Vaalijalassa vapaan sivistystyön koulutuksena toteutettaviin Mun Oma Polku -opintoihin  erityistä tukea tarvitseville.