Aikuisten perusopetus

10.8.2020 – 27.5.2022
BASIC EDUCATION FOR ADULTS 10 AUGUST 2020 – 27 MAY 2022

Aikuisten perusopetus, eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

A free study programme that enables you to complete the basic studies according to your needs or to complete specific overall subjects or parts thereof.

Kielitaidon lähtötaso
• suullinen vähintään A1.3 – A2.1
• kirjallinen vähintään A1.2 – A1.3
• rajat eivät koske lukutaitovaiheen opintoja

Opiskelun tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu alku- ja päättövaiheen opintoihin. Opinnot alkuvaiheessa kestävät tyypillisesti yhden vuoden ja päättövaiheessa 1 – 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta. Alkuvaihe voi kestää pidempäänkin, jos opiskelija opiskelee myös lukutaitovaiheen osana alkuvaiheen opintoja.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti.

Opinnot alku- ja päättövaiheessa muodostuvat peruskoulun ala- ja yläkoulun sisältöjen kaltaisesta tarjonnasta. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta
Opetusta on arkipäivisin noin 5 – 6 tuntia päivässä.

Valinnat
Opiskelijat valitaan 10.8.2020 alkavaan koulutukseen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Ensimmäinen valinta syksyn koulutukseen tehdään kesäkuussa 2020 ja toinen valintavaihe on heinä-elokuun vaihteessa. Tämän jälkeen haku jatkuu jatkuvana hakuna ja vapautuneille paikoille otetaan uusia opiskelijoita jaksojen vaihtuessa.

Kustannukset
Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas koulupäivinä.

VALITSE HALUAMASI OPISKELUPAIKKAKUNTA:

JÄRVENPÄÄ

Haku sähköisellä lomakkeella 9.3. – 15.12.2020.

Tulosta esite

Lisätietoja / Järvenpää:

Meri-Tuuli Koistiola, koulutuspäällikkö
p. 040 484 9132
meri-tuuli.koistiola@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto,
p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

RUOKOLAHTI

Ruokolahdella ei toteuteta lukutaitovaiheen opintoja.

Haku sähköisellä lomakkeella 9.3. – 15.12.2020

Tulosta esite 2020

Lisätietoja / Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus Ruokolahdella:

Heli Mursinoff-Loikkanen, palvelupäällikkö
p. 044 063 4425,
heli.mursinoff-loikkanen@seurakuntaopisto.fi

Antonina Bolgova, vastuuopettaja
p. 044 087 6573
antonina.bolgova@seurakuntaopisto.fi