Aikuisten perusopetus

13.8.2018 – 31.5.2019

BASIC EDUCATION FOR ADULTS 13 AUGUST 2018 – 31 MAY 2019

Aikuisten perusopetus, eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

Kielitaidon lähtötaso

  • suullinen vähintään A1.3 – A2.1
  • kirjallinen vähintään A1.2 – A1.3
  • rajat eivät koske lukutaitovaiheen opintoja

Opiskelun tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu alku- ja päättövaiheen opintoihin. Opinnot alkuvaiheessa kestävät tyypillisesti yhden vuoden ja päättövaiheessa 1 – 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta. Alkuvaihe voi kestää pidempäänkin, jos opiskelija opiskelee myös lukutaitovaiheen osana alkuvaiheen opintoja.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti.

Opinnot sisältävät peruskoulun ala- ja yläkoulun opetussuunnitelmien mukaisia oppiaineita. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta
Opetusta on arkipäivisin noin 5 – 6 tuntia päivässä. Seuraava lukuvuosi alkaa 13.8.2018  ja päättyy 31.5.2019.

Valinnat
Opiskelijat valitaan 13.8.2018 alkavaan koulutukseen hakemusten saapumisen mukaan kahdessa erässä: Ensimmäiset valinnat tehdään touko-kesäkuun vaihteessa ja toiset valinnat heinä-elokuun vaihteessa. Tämän jälkeen haku jatkuu jatkuvana hakuna ja vapautuneille paikoille otetaan uusia opiskelijoita jaksojen vaihtuessa.

Kustannukset
Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas koulupäivinä.

Information in English (all campuses)

Esite darin kielellä

Esite somalin kielellä

Esite arabiaksi

VALITSE TÄSTÄ HALUAMASI OPISKELUPAIKKAKUNTA:

1. Hae aikuisten perusopetukseen Järvenpäässä

Haku sähköisellä lomakkeella. 

Tulosta esite

Lisätietoja / Järvenpää:

2. Hae aikuisten perusopetukseen Pieksämäellä

Haku sähköisellä lomakkeella.

Tulosta Pieksämäen esite

Lisätietoja / Pieksämäki:

3. Hae aikuisten perusopetukseen Ruokolahdella

Ruokolahdella ei toteuteta lukutaitovaiheen opintoja.

Haku sähköisellä lomakkeella.

Tulosta Ruokolahdella toimivan Jaakkiman kampuksen esite

Lisätietoja / Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus Ruokolahdella: