Aikuisten perusopetus

9.8.2021 – 2.6.2023

Aikuisten perusopetus, eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

Alkuvaiheeseen valittavilta edellytetään lukutaitoa. Alkuvaiheesta päättövaiheeseen siirtyminen edellyttää riittäviä opiskeluvalmiuksia.

Kielitaidon lähtötaso päättövaiheeseen
• suullinen vähintään A2.1
• kirjallinen vähintään A2.1

Opiskelun tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu alku- ja päättövaiheen opintoihin. Opinnot alkuvaiheessa kestävät tyypillisesti yhden vuoden ja päättövaiheessa noin 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti.

Opinnot alku- ja päättövaiheessa muodostuvat peruskoulun ala- ja yläkoulun sisältöjen kaltaisesta tarjonnasta. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta
Opetusta on arkisin noin 5–6 tuntia päivässä.

Valinnat
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Kustannukset
Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas koulupäivinä.

VALITSE HALUAMASI OPISKELUPAIKKAKUNTA:

JÄRVENPÄÄ

Tulosta esite

Haku sähköisella hakulinkillä 8.3.2021 alkaen

Lisätietoja / Järvenpää:

Meri-Tuuli Koistiola, koulutuspäällikkö
p. 040 484 9132
meri-tuuli.koistiola@seurakuntaopisto.fi

Eva Uronen, erityisopettaja
p. 040 190 6944
eva.uronen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto
p. 044 358 9052,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi

RUOKOLAHTI

Tulosta esite

Haku sähköisellä hakulinkillä 23.3.21 alkaen

Lisätietoja / Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus Ruokolahdella:

Antonina Bolgova, vastuuopettaja
p. 044 087 6573
antonina.bolgova@seurakuntaopisto.fi

Heli Mursinoff-Loikkanen, koulutuspäällikkö, kampusvastuu
p. 044 063 4425,
heli.mursinoff-loikkanen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto
p. 044 258 2464,
opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi