Aikuisten perusopetus

13.8.2018 – 31.5.2019

Aikuisten perusopetus, eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

Kielitaidon lähtötaso
• suullinen vähintään A1.3 – A2.1
• kirjallinen vähintään A1.2 – A1.3.

Opiskelun tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu alkuvaiheen ja päättö 1- ja päättö 2 -vaiheen opintoihin. Alkuvaihe kestää tyypillisesti yhden vuoden ja päättövaiheet 1 ja 2 noin kaksi vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta. Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opinpolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti. Opinnot sisältävät peruskoulun ala- ja yläkoulun opetussuunnitelmien mukaisia oppiaineita. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta
Koulutus toteutetaan 1. lukuvuoden osalta 13.8.2018 – 31.5.2019. Opetusta on arkipäivisin noin viisi tuntia päivässä.

Kustannukset
Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas.

VALITSE HALUAMASI OPISKELUPAIKKAKUNTA:

1. Hae aikuisten perusopetukseen Järvenpäässä

Hakuaika 1.2.2018 alkaen jatkuvana hakuna. Mahdollisesti vapautuville paikoille otetaan jaksojen vaihtuessa uusia opiskelijoita.
Haku sähköisellä lomakkeella. 

Tulosta Järvenpään esite.

Lisätietoja

2. Hae aikuisten perusopetukseen Pieksämäellä

Hakuaika 1.2.2018 alkaen jatkuvana hakuna. Mahdollisesti vapautuville paikoille otetaan jaksojen vaihtuessa uusia opiskelijoita.
Haku sähköisellä lomakkeella.

Tulosta Pieksämäen esite.

Lisätietoja

3. Hae aikuisten perusopetukseen Ruokolahdella

Lukuvuoden 2018 – 2019 tiedot tulossa.

Lisätietoja