Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Tarvintaanko työyhteisössäsi päivitystä henkilöstön osaamiseen? Haluatteko kehittää ja tehostaa toimintaanne koulutushankkeen avulla, jossa uusin tieto yhdistyy aina vahvaan käytännön osaamiseen? Osaamisen kehittäminen voi olla koulutusta, konsultointia tai valmennusta.

Tarjoamme työyhteisöille asiakkaan tarpeiden mukaisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja sekä monipuolista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta erityisesti varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, terveyden ja hyvinvoinnin, erityistä tukea tarvitsevien ja johtamisen parissa työskenteleville sekä seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Suunnittelemme kaikki koulutukset, myös tutkintoon johtavat, yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Kouluttajina toimivat Seurakuntaopiston lehtorit ja tarvittaessa muut asiantuntijat tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Koulutuksemme toteutetaan joustavasti niin, että opiskelu onnistuu työn ohessa.

Henkilöstön täydennyskoulutus on oiva tapa vahvistaa asemaanne ja kilpailukykyänne toimialallanne!

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Lue lisää ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Seminaarit, neuvottelupäivät ja lyhytkoulutukset

Seminaareissa, neuvottelupäivissä ja lyhytkoulutuksissa syvennetään jo olemassa olevaa ammattitaitoa ja päivitetään osaamista ammattialan uusista tuulista. Alan ammattilaisten kokoontuminen yhteen antaa loistavan tilaisuuden kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Eri ammattiryhmille järjestettäviä neuvottelupäiviä on tarjolla muun muassa koulunkäyntiavustajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, lastenohjaajille sekä lapsityön teologeille.

Tulossa kampuksillamme

Hoitoon liittyvät infektiot ja hygienia seminaaripäivä 14.11.2019

Ajankohta: 14.11.2019 klo 9-15.30
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 06.11.2019 16:00

Työpaikkaohjaajakoulutus Kuopiossa 18.2. ja 11.3.2020

Ajankohta: 18.2. ja 11.3.2020 klo 12.30-15.30
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 11.02.2020 16:00

Työpaikkaohjaajakoulutus Kuopiossa 22.10. ja 19.11.2019

Ajankohta: 22.10. ja 19.11.2019 klo 12.30-15.30
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 11.10.2019 16:00

Työpaikkaohjaajakoulutus Pieksämäellä 10.3. ja 31.3.2020

Ajankohta: 10.3. ja 31.3. klo 12.30-15.30
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 02.03.3020 16:00

Työpaikkaohjaajakoulutus Pieksämäellä 29.10. ja 26.11.2019

Ajankohta: 29.10. ja 26.11.2019 klo 12.30-15.30
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2019 16:00

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt, tunnistaminen ja hoito 12.2.2020

Ajankohta: 12.2.2020
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 04.02.2020 16:00

Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen

Ajankohta: kevät 2019 - elokuu 2019
Koulutuspaikka: Järvenpää

Lääkehoidon koulutuspäivä 14.1.2020

Ajankohta: 14.1.2020
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 13.01.2020 16:00

Pelaaminen ja netinkäyttö -seminaari 11.3.2020

Ajankohta: 11.3.2020
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 02.03.2020 16:00

Työnohjaajakoulutus 2018-2020

Ajankohta: 4.9.2018-31.12.2020
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Ilmoittautuminen päättyy 31.05.2018 16:00

Projektitoiminta

Työyhteisö voi kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan myös projektien avulla. Projekti antaa mahdollisuuden verkostoitumiselle ja hyvien työ- ja kehittämiskäytäntöjen levittämiselle. Projekti-ideaa varten voidaan hakea ulkopuolista projektirahoitusta. Seurakuntaopisto tarjoaa kokeneena ja pidettynä kumppanina työyhteisöille tukea ja osaamista projektien ideointiin, suunnitteluun ja hallintaan.

Kysy lisää ja pyydä tarjous koulutuksesta

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 727 8777
Kirkon alojen ja luottamushenkilöiden koulutukset: Hanna Pulkkinen, koulutuspäällikkö, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4985