Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen -koulutusohjelma

Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen, 3 osp 

Mikä mahdollistaa laadukasta osallisuuden pedagogiikkaa? Lapsen äänen kuuleminen ja sen vieminen osaksi pedagogiikan suunnittelua, toteutusta ja arviointia on tämän päivän varhaiskasvatuksen keskeisimpiä haasteita. Osallisuuden pedagogiikan soveltaminen lapsen ikätason ja henkilökohtaisten valmiuksien mukaisesti on koulutussisällön ytimessä. Kouluttaja Piia Roos esittelee kasvatuskäytäntöjä, joissa lasten ääni on aistittavissa. Koulutus antaa eväitä ja vahvistusta kasvatustilanteisiin sekä lasten ja aikuisten arjen kohtaamisiin. 

Kouluttaja 

Piia Roos on Tampereen yliopistosta vuonna 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta. Lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä. Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 25 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, luennoijana, kouluttajana, tutkijana, kirjailijana ja ammatillisena opettajana.  

Toteutus 

Koulutusohjelmassa on 2 koulutuspäivää ja puolessa välissä koulutusohjelmaa verkossa toteutuva koulutusilta. Koulutukseen sisältyy koulutuspäivien välissä omaan työhön liitettävä kehittämistehtävä. Verkko-oppimisympäristössä hankitaan itsenäisesti luentoa täydentäen tietoa, mikä tukee välitehtävän etenemistä. Välitehtävän etenemisen tueksi on tarjolla opettajan ja vertaisopiskelijoiden tukea verkko-oppimisympäristössä.

Aikataulu ja paikkakunnat 

Molemmat koulutuspäivät toteutetaan verkossa johtuen covid-19 tilanteesta.  

Helsinki pe 6.11.2020 | pe 12.2.2021  |  ilmoittaudu 26.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella
Koulutuspäivien välissä verkkoilta ke 9.12. klo 17.30-19.30. 

Kuopio pe 20.11.2020 | pe 12.3.2021  |  ilmoittaudu 26.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella
Koulutuspäivien välissä verkkoilta ke 2.12.2020 klo 17.30-19.30. 

Järvenpää pe 27.11.2020 | pe 26.2.2021  |  ilmoittaudu 9.11.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella
Koulutuspäivien välissä verkkoilta ke 13.1.2021 klo 17.30–19.30 

Tampere pe 4.12.2020 | pe 26.3.2021  |  ilmoittaudu 23.11.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella
Koulutuspäivien välissä verkkoilta ke 27.1.2021. klo 17.30–19.30. 

Seinäjoki pe 11.12.2020 | pe 26.3.2021  |  ilmoittaudu 30.11.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella
Koulutuspäivien välissä verkkoilta ke 27.1.2021. klo 17.30–19.30.  

Hinta 

Koulutus tuotetaan opetushallituksen varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusrahoituksella ja on osallistujille maksuton. 

Kysy lisää! 

Helsinki ja Järvenpää sekä Seinäjoki ja Tampere
Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö, p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi 

Kuopio
Heli Reinikainen, asiakkuuspäälikkö, p. 040 194 2128
heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi