Syksyn 2020 webinaaripäivät koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhon ohjaajille

Tule kuuntelemaan opetus- ja ohjausalan ajankohtaisia luennoitsijoita! Samalla voit jakaa ideoita sekä ajatuksia kasvatus- ja opetusalan kollegoiden kanssa.

Kouluttajat ja heidän esittelynsä

Liisa Ahonen on kasvatustieteiden tohtori. Hän on työskennellyt opetustehtävissä esi- ja alakouluissa, sekä kouluttanut lasten kasvatuksesta vuodesta 2010 lähtien. Liisa tempaa osallistujat käsittelemään haastavia kasvatus- ja ohjaustilanteita sekä kannustaa soveltamaan uusia toimintamalleja omassa työssä. Häntä pidetään innostavana ja motivoivana kouluttajana, joka yhdistää tieteellisesti tutkitun tiedon käytännön arkeen. Voit tutustua Liisaan hänen verkkosivuillaan http://www.kasvusto.fi/

Tuula Stenius on kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt opetustehtävissä ammatillisessa koulutuksessa vuodesta 2006 lähtien ja kouluttanut mm. lähihoitajia ja lastenohjaajia. Hän on myös väitöskirjatutkija, joka tutkii lasten huumoria ja sen vaikutusta lapsiryhmässä. Voit tutustua Tuulaan hänen verkkosivuillaan https://www.tuulius.com/

Marika Mäkinen on kasvatustieteen maisteri. Hänen missionaan on edistää erityispedagogista ymmärrystä ja osaamista yhdistettynä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hänen tavoitteenaan on tarjota sekä erityistä tukea tarvitseville nuorille että heidän kanssaan työskenteleville työkaluja oppimisen ja arjen mahdollistamiseen.

Ohjelma

Maanantaina 12.10.2020 klo 9-15, verkkoyhteyksien testaus klo 8.45

9.00 Tervetuloa
9.05 ”Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja lämmin vuorovaikutustapa”, Liisa Ahonen
12.00 Lounastauko
13.00 ”Huumori oppilaan ohjauksessa”, Tuula Stenius
14.30 Päivän teemojen purku
15.00 Koulutus päättyy

Tiistaina 13.10.2020 klo 9-15, verkkoyhteyksien testaus klo 8.45

9.00 ”Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja lämmin vuorovaikutustapa” – teeman käsittely jatkuu, Liisa Ahonen
12.00 Lounastauko
13.00 ”Tuen antaminen oppilaalle etänä”, Marika Mäkinen
14.30 Päivän teemojen purku
15.00 Koulutus päättyy

Kustannukset

Kahden koulutuspäivän osallistumismaksu on 60 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 28.9.2020 sähköisellä lomakkeella tästä

Lisätietoja

Mirkka Aivelo, p. 044 712 4970, mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi
Muutokset ilmoittautumisiin: koulutukset@seurakuntaopisto.fi