MOD

MOD on matka, jonka aikana ei muuta ainoastaan maisema vaan myös matkustaja itse.

MOD on ruotsia ja tarkoittaa rohkeutta. MOD on nimi koulutuskonseptille, jonka voi avata sanoilla MONINAISUUS-OIVALLUS-DIALOGI. MOD-työskentelyn tarkoituksena on edistää yhdenvertaista yhteiskuntaa kaikille. MOD on mahdollisuus tutustua niin omaan kuin muiden ajatteluun, itsestäänselvyyksiin ja pinnan alla oleviin oletuksiin. MODissa voi käsitellä laaja-alaisesti moninaisuuden kysymyksiä kunkin ryhmän ja tilanteen tarpeiden mukaan.

MODia voidaan järjestää kahden työpäivän mittaisena MOD-kurssina tai lyhyempänä MOD-päivänä. Kurssi voidaan aina räätälöidä tilaajan tarpeisiin pituuden ja kellonaikojen osalta. MOD-työskentelytapa on ryhmässä tapahtuvia toiminnallisia harjoitteita ja keskusteluja. Toiminnan kautta oivalletaan jotain itsestä ja toisista ja käydään tasa-arvoista vuoropuhelua.
MOD-kurssista saa todistuksen.

MOD-kurssin viisi sisältöaluetta ovat:

  1. Avoimuus
  2. Ihmisoikeudet
  3. Itsetuntemus
  4. Moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
  5. Mukaan ottaminen, osallisuus.

MOD vastustaa syrjintää ja haluaa vaikuttaa siihen, ettei ketään kohdeltaisi huonosti ihmisten välisissä kohtaamisissa. MOD haluaa olla luomassa kulttuuria, jossa emme ainoastaan vastusta syrjintää sen tapahtuessa vaan pyrimme muuttamaan ilmapiiriä niin, ettei ketään syrjittäisi.

MOD-toiminnan lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja tavoitteena on osallistuva ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa ihmisoikeudet ja vapaudet koskevat kaikkia ihmisiä.

Lue lisää MODista.

Lisätietoja:

Anna-Leena Klemetti-Falenius, lehtori, MOD-koordinaattori, p. 040 832 2467, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi