MOD

MOD (moninaisuus, oivallus, dialogi) -kurssit kutsuvat pohtimaan itseä sekä suhdetta toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin. Kurssilla hankitaan oivalluksia samanlaisuudesta ja erilaisuudesta.

Sekä perus- että jatkokurssit ovat kahden työpäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tehdään ryhmän kanssa toiminnallisia harjoituksia, oivalletaan jotain itsestä ja toisista sekä käydään vuoropuhelua ryhmässä. Kurssista saa MOD-todistuksen.

Peruskurssin punainen lanka kulkee itseen tutustumisen kautta suhteeseen muihin. Me-ne -ajattelun tarkastelusta edetään kysymyksiin ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmisnäkemyksestä sekä vapaudesta.

Jatkokurssin punainen lanka muodostuu yhteiskunnallisesta tarkastelusta. Kurssi alkaa maahanmuuttokysymysten, rasismin ja valtarakenteiden tuomien jännitteiden käsittelystä ja etenee kysymyksiin vastuullisesta tulevaisuudesta.

Lue lisää MODista.

Lisätietoja:

Anna-Leena Klemetti-Falenius, lehtori, MOD-koordinaattori, p. 040 832 2467, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi