Päihdetyön tilauskoulutukset

Päihdetyön koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille. Koulutukset kestävät yhdestä kolmeen päivään ja ne toteutetaan toivomallasi paikkakunnalla. Työyhteistön osaamista voi syventää myös mielenterveys- ja päihdetyön ammatti– tai erikoisammattitutkinnon avulla.

Päihteet perheen ongelmana

Koulutuksessa saat tietoa päihdeongelman vaikutuksesta perheen vuorovaiku-tukseen ja rooleihin. Lisäksi pohdit päihteidenkäytön ja vanhemmuuden välisiä kysymyksiä sekä erilaisia tuki- ja kuntoutumisvaihtoehtoja. Koulutus voidaan toteuttaa 1- tai 2-päiväisenä.

Antiriippuvuus®-ryhmänohjaajakoulutus

Antiriippuvuus-koulutus on yhteensä neljän päivän mittainen koulutusprosessi, joka antaa sinulle valmiudet päihderiippuvuudesta ja toipumisprosessista luennoimiseen ja luentoihin liittyvien asiakasryhmien ohjaamiseen sekä oikeuden ohjata viiden istunnon Antiriippuvuus-kurssikokonaisuuksia. Saat käyttöösi myös Antiriippuvuus-käsikirjamateriaalin.

Päihteet puheeksi – työvälineitä päihdekeskusteluun

Päivän kestävässä koulutuksessa käsitellään alustusten avulla päihteidenkäytön motiiveja, riippuvuutta ja toipumisprosessia. Puheeksi ottamista harjoitellaan Learning cafe -menetelmää soveltaen ja toimivat käytännöt dokumentoidaan harjoituksissa. Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille.

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu -koulutus on kolmen päivän mittainen koulutusprosessi, joka kehittää osaamistasi asiakkaidesi muutostyöskentelyn tukemisessa. Koulutuksessa opit Motivoivan haastattelun ajattelutavan, periaatteet ja tekniikat, hahmotat muutosprosessin ja motivoivan haastattelun käyttöalueet sekä tunnistat kehitys-tarpeet omassa vuorovaikutustyöskentelyssäsi. Koulutus sisältää alustusten lisäksi paljon pienryhmissä tehtäviä haastatteluharjoituksia.

Kolmas koulutuspäivä järjestetään noin kuukauden kuluttua ensimmäisistä koulutuspäivistä. Koulutus sisältää ennakkotehtävän sekä koulutuspäivien välissä tehtävän haastatteluvälitehtävän.

Koulutuksen jälkeen osallistujille voidaan myös järjestää muutaman kuukauden päähän briiffaus-iltapäivä, jossa voidaan kerrata Motivoivan haastattelun perusteita ja jakaa kokemuksia menetelmän käytöstä. Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste.

Kouluttajavalmennus

Haluatko kehittää itseäsi kouluttajana ja esiintyjänä? Kaipaatko vahvistusta alustusten, luentojen sekä esittelytilaisuuksien pitämiseen? Kouluttaja-valmennuksessa saat kattavat perustiedot esiintymisestä, luennon ja asiantuntijapuheenvuoron suunnittelusta, koulutustapahtuman rakenteesta, tavoitteellisesta kouluttamisesta sekä erilaisista opetusmenetelmistä

Lisätietoja

Heli Reinikainen, asiakkuuspäällikkö,
p. 040 194 2128,
heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

Opintotoimisto
p. 040 351 3909 tai 040 350 9150,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi