Tilauskoulutukset

Tilaa räätälöity koulutus

Hengellisen kasvun tukeminen – tarjolla tilauskoulutusta

Tiesitkö, että voit tilata seurakuntalaisille valmiin kurssin Seurakuntaopistosta? Kouluttaja tulee paikkakunnallesi ja toteuttaa kurssin sovittuna ajankohtana. Voit myös ehdottaa aihetta räätälöidyn kurssin pohjaksi.

Tiedustelut: Marjaana Kanerva, Agricola

Pyhän äärellä – ikkunoita uskoon ja rukoukseen

Koulutus on neljän kokoontumiskerran kokonaisuus, jossa syvennytään uskoon ja

elämänkysymyksiin arjen kristillisyyden näkökulmasta. Omasta elämästä nou-
sevien sisältöjen ohella avataan ikkunoita myös jumalanpalveluksen neljän osan

sisältöihin ja merkityksiin. Jokainen kokoontuminen on kestoltaan noin 2,5 tuntia.

Työskentelytapa kurssilla on aktivoiva ja osallistava ja ottaa huomioon seurakun-
talaisten oman elämänkokemuksen.

Koulutuksen jaksot
1. kerta (Johdanto): Kutsu
 • Millaista kaipausta tunnistan itsessäni?
 • Miten koen pyhän – tai Pyhän?
 • Mikä estää minua löytämästä yhteyttä tai luottamusta Jumalaan?
2. kerta (Sana): Jumala puhuu
 • Miten Raamattu puhuu Sanasta, Kristuksesta?
 • Millaisilla erilaisilla tavoilla voin olla vuoropuhelussa Jumalan kanssa?
 • Miten voin oppia kuuntelemaan ja kuulemaan entistä paremmin Jumalan puhuttelua?
3. kerta (Ehtoollinen): Yhteistä leipää
 • Mitä yhteys ja yhteisöllisyys merkitsevät minulle?
 • Millaisia ulottuvuuksia ehtoollisesta avautuu?
 • Miten voin noudattaa elämässäni oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta?
4. kerta (Päätös): Kristittynä arjessa
 • Mitä kristittynä eläminen merkitsee minulle?
 • Miten sana ”siunaus” avautuu?
 • Miten haluan ja voin palvella hyvää elämää?

Kurssin hinta on 1600 € ja kouluttajan matkakulut.

Tiedustelut: Marjaana Kanerva, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi p. 0400 811 897

Usko, toivo, rakkaus – syvemmälle suuriin sanoihin

Usko, toivo, rakkaus on kolmen kokoontumisen sarja. Kokoontumisiin sisältyy pienimuotoinen alustus, yhteistä työskentelyä ja keskustelua. Kurssilla keskitytään etsimään omakohtaista merkityssisältöä vuorottain kullekin teemalle. Työskentely toteutetaan hengellisen matkakumppanuuden hengessä Raamatun ja rukouksen äärellä, kuunnellen, jakaen ja mietiskellen.

Kysymyksinä kurssilla muun muassa:

 • Mitä on usko?
 • Kun arki haastaa uskon
 • Yksityinen ja yhteinen usko
 • Usko kolmiyhteiseen Jumalaan
 • Toivoa vai toivomuksia?
 • Rukous ja toivo
 • Pimeä yö ja toivo
 • Rakkauden monet kasvot
 • Minä – rakastettu
 • Kutsuttu rakastamaan

Kurssin hinta 1200 € ja kouluttajan matkakulut.

Tiedustelut: Marjaana Kanerva, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi p. 0400 811 897

Kotouttamisen monet polut

Millä tavoilla seurakunta voi olla mukana maahanmuuttajien kotouttamisessa? Miten rakentaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa? Miksi kotouttamiseen kannattaa panostaa? Miten voi huomioida eri kulttuurien tapoja ja perinteitä? Miten voimme lisätä ryhmien välistä vuorovaikutusta yhteisöä vahvistavalla tavalla? Millä keinoin voimme vahvistaa lähipiirissämme vieraanvaraisuuden kulttuuria?

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin toimintatapoihin, joilla seurakunta voi edistää maahanmuuttajien kotiutumista uudelle paikkakunnalle ja perehdytään niihin kysymyksiin, joita eri kulttuurien kohtaamisessa nousee esille. Lisäksi käsitellään ennakkoluulojen ja me-ne-ajattelun syntymekanismeja, eri kulttuurien arvoja ja ihmiskäsitystä sekä pohditaan eri uskontojen kohtaamisen kysymyksiä seurakunnan työn näkökulmasta.

Tiedustelut: Anna-Leena Klemetti-Falenius, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi, p. 040 832 2467

Moninaisuus – Oivallus – Dialogi – innostu moninaisuuden teemoista

Oivalluksia itsestä ja toisista, keskustelua samanlaisuudesta ja erilaisuudesta. MOD-koulutus kutsuu sinua pohtimaan itseäsi ja suhdettasi toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin. Peruskurssin punainen lanka kulkee itseen tutustumisen kautta suhteeseen muihin, me-ne-ajattelun tarkastelusta kasvaen työskentelyyn ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmiskäsityksistä sekä vapaudesta.

Jatkokurssin punainen lanka muodostuu yhteiskunnallisesta tarkastelusta, maahanmuuttokysymysten, rasismin ja valtarakenteiden tuomien jännitteiden käsittelystä sekä tulevaisuuden vastuullisesta tarkastelusta.

Sekä perus- että jatkokurssi ovat kahden työskentelypäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tehdään ryhmän kanssa toiminnallisia harjoituksia, oivalletaan jotain itsestä ja toisista sekä käydään vuoropuhelua ryhmässä. Kurssista saa MOD-todistuksen.

Lisätietoja: www.mod-koulutus.fi

Tiedustelut: Anna-Leena Klemetti-Falenius, MOD-koordinaattori, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi, p. 040 832 2467

Koulutusta hyvän asiakaspalvelun aakkosista

Tiesitkö, että voit tilata seurakunnan, seurakuntayhtymän tai rovastikunnan työntekijöille yhdessä suunnitellun ja omannäköisen Asiakaspalvelukurssin Agricolasta? Kouluttaja tulee omalle paikkakunnalle ja toteuttaa kurssin yhteistyössä kanssanne sovittuna ajankohtana.

Kurssin teemoja voivat olla mm:

Hyvän asiakaspalvelun periaatteet; Hyvän asiakaskohtaamisen merkitys; Vuorovaikutustaidot ihmisten kohtaamisessa; Kirkon työntekijänä erilaisten ihmisten elämän vaiheissa; Yhteistyö työyhteisön sisällä ja yhteistyökumppanieden kanssa; Työssä jaksaminen.

Voit myös ehdottaa aiheita räätälöidyn kurssin pohjaksi.

Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4985

Sinustako suntio?

Suntion monipuolinen ja vaihteleva työ on elämää ihmisten juhlan ja arjen keskellä. Työ on palvelu- ja ihmissuhdetyötä, jossa samaan työpäivään voi mahtua arkisia siivous- ja huoltotehtäviä sekä juhlahetkien järjestämistä. Suntio on oma-aloitteinen, organisointikykyinen ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tule opiskelemaan kokonaan uusi ammatti tai hankkimaan tutkintotodistus vuosien työssä hankitusta osaamisesta. Suntion ammattitutkinnon voi suorittaa työn ohessa tai oppisopimuksella. Opintoihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä etäopiskelua sekä työssäoppimista seurakunnassa. Opintojen henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, joten tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee 1,5-2 vuoden välillä. Jos sinulla on riittävä ja monipuolinen teoreettinen ja käytännön ammattiosaaminen suntion työssä, voit suorittaa tutkintotilaisuuksia myös ilman valmistavaa koulutusta.

Haku sähköisellä lomakkeella

Tiedustelut: Heli Mäkinen, heli.makinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 0660

Räätälöityä tilauskoulutusta turvallisuusasioihin

Avekki

Avekki-koulutus, 6+6 tuntia, antaa asiakaspalvelussa toimiville valmiuksia ennakoida uhkaavia tilanteita sekä selviytyä niistä turvallisesti. Koulutuksessa käsitellään uhkaavan asiakkaan kohtaaminen, väkivaltatilanteen ennakointi ja ennaltaehkäisy, keskusteluasento, puheella rauhoittaminen, fyysisten tilojen hyväksikäyttö ja turvallinen työympäristö. Käytännön liikeharjoittelut koostuvat iskujen torjunnoista, irrottautumisista ja uhkatilanteesta poistumisesta. Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelu- sekä sosiaali- ja terveysalan sekä seurakuntien työntekijöille. Menetelmä on helposti omaksuttavissa. Käytännön liikkeissä sovelletaan ihmisen luontaisia refleksejä ja liikeratoja. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoitteista ja siinä painotetaan uhkaavan tilanteen ennakointia ja ennaltaehkäisyä.

Tiedustelut: Mikko Salmi, mikko.salmi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 195 4550

Ensiapu I

Ensiapu I -peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi kestää 16 t, ja siitä on mahdollisuus saada Punaisen Ristin kurssitodistus, joka on voimassa 3 v.

Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssi pidentää kolmella vuodella Punaisen Ristin ensiaputodistuksen (EA1 ja EA2) voimassaoloaikaa. Kurssi räätälöidään työyhteisön tarpeisiin ja on kestoltaan 4-8 tuntia. Jokaisella kurssilla käydään läpi henkeä uhkaavat hätätilanteet. Kurssilla voi olla enintään 15 osallistujaa.

Turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville, mutta sopii erinomaisesti myös seurakuntien työntekijöille. Se antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteissa. Kurssi kestää 8 tuntia ja siihen sisältyy lopputentti. Koulutuksesta saatava Soster-turvakortti on voimassa 5 vuotta.

Hygieniaosaamistesti

Seurakuntaopistossa järjestetään valmentavaa koulutusta ja testitilaisuuksia, joissa voi suorittaa elintarvikkeiden kanssa työskennellessä vaadittavan ”hygieniapassin” eli hygieniaosaamistestin ja saada siitä Eviran todistuksen.

Tiedustelut: Eija Liukkonen, palvelupäällikkö, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 351 0567