Ajankohtaiset artikkelit

Luottamushenkilön rooli ja vastuu henkilörekrytoinneissa
Aappo Laitinen, notaari, Helsingin hiippakunta

Seurakunnan henkilöstösuunnittelu ja työpaikan yhteistoiminnallinen kehittäminen
Jukka Helin, iippakuntasihteeri, Lapuan hiippakunta

Nuoret vaikuttamassa
Kaisla Sutinen ja Aino Jaakkola, Nuorten parlamentin jäsenet, Haagan seurakunta, Helsinki

Seurakunnan luottamushenkilöt työnantajan edustajana
Oili Marttila, neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos