Kirkon hallinto

Seurakunnan hallinto

Seurakuntayhtymän hallinto

Hiippakunnan hallinto

Kirkon keskushallinto

Kirkon keskushallintoon kuuluvat kirkkohallitus, kirkolliskokous, piispainkokous ja Kirkon työmarkkinalaitos, lisätietoja evl.fi