Materiaalia luottamushenkilöiden perehdyttäjille

Luottamushenkilökoulutuksen tasot

Seurakuntataso

Parhaimmillaan luottamushenkilöiden koulutus on samalla seurakuntatyön arvioimista ja kehittämistä. Tavoitteena on myös luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisen toimintanäkemyksen vahvistaminen.

Toteutus voisi olla esimerkiksi kokousten yhteydessä tai viikonloppuseminaareina.

Luottamushenkilöille on olemassa eri kustantajien julkaisemia opaskirjoja.

Luottamushenkilökoulutuksen toinen taso

Seurakuntayhtymän tai rovastikunnan seurakunnat toteuttavat yhdessä tai naapuriseurakuntien kesken.

Seurakuntaopistosta saa suunnittelu- ja koulutusapua tai taloudellista tukea näiden koulutusten toteuttamiseen.

Koulutuksessa esille nousee eri seurakunnille / seurakuntayhtymän sisällä yhteisiä kysymyksiä ja ajankohtaisia teemoja sekä paikallista näkökulmaa / toiveita.

Seurakunnissa olevaa asiantuntemusta ja koulutusvoimia voidaan käyttää kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Koulutukset on helppo koordinoida ja kutsua koolle alueellisesti; yhteistyö merkityksellistä esimerkiksi valtuustokauden 1. keväänä

Kolmas taso – hiippakunnalliset neuvottelupäivät

Toteutuu kaikissa hiippakunnissa joka tai joka toinen vuosi.

Seurakuntaopisto ja hiippakunta sekä paikallisseurakunta suunnittelevat neuvottelupäivien ohjelman ja toteuttavat yhdessä. Suunnittelussa on mukana sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden edustajia.

Teemoina hiippakunnallisissa päivissä on ajankohtaisia kysymyksiä kirkosta ja hiippakunnasta, esim. rakennemuutokset, kirkon jäsenyys tai nuori aikuinen kirkossa.

Päiviin kokoontuu yleensä runsaasti osallistujia; toinen toisiltaan oppiminen ja eri seurakuntien käytännöistä kuuleminen ovat tärkeä osa toteutumista.

Kolmas taso jatkuu – Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutus

Seurakunnista nousseen tarpeen aloitteesta järjestetään nykyisin hiippakunnittain myös omia koulutuspäiviä kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen / seurakuntaneuvostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille valtuustokauden 1. ja 3. vuosien alkuvuodesta.

Puheenjohtajiston koulutuksissa sisältönä on kysymyksiä, jotka nousevat johtavan luottamushenkilön rooliin, tehtäviin ja viranhaltijayhteistyöhön liittyvistä asioista, hallintoa, taloutta, toimielimen johtamista ja lakipykäliä.

Neljäs taso – luottamushenkilöiden valtakunnallinen tapaaminen

Seurakuntaopisto suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä Kirkkohallituksen, hiippakunnan ja seurakuntayhtymän kanssa. Tällaisia tapaamisia on toteutunut joka toinen (aiemmin joka neljäs) vuosi, usein valtuustokauden alkaessa.

Ohjelmassa on esillä kirkon keskeisiä suuria teemoja, nimekkäitä alustajia, hengellistä ja kulttuuriohjelmaa osana Kirkkopäivien kokonaisuutta. Seuraava valtakunnallinen tapaaminen toteutetaan lauantaina 23.5.2015 Kouvolan Kirkkopäivien yhteydessä.

Viides taso – luottamushenkilöiden mentorointi

Mentor = vertaisohjaaja, rinnalla kulkija, hiljaisen tiedon välittäjä

Luottamushenkilöiden mentorointi on alkanut Turun Arkkihiippakunnan ja Kirkkopalvelujen yhteistyönä. Yhdessä on etsitty hiippakunnan erikokoisista seurakunnista ja koulutettu n. 15 kokenutta luottamushenkilöä, jotka ovat lupautuneet kysyttäessä olemaan uusien luottamushenkilöiden tukena.

Mentorointisuhde on vapaaehtoinen luottamustehtävä, josta ei makseta palkkiota.