Terveydenhuollon tilauskoulutukset

Potilassiirtojen ergonomiakortti®

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on näyttöön perustuva Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus. Kortti on voimassa viisi vuotta. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen teoriaosuus suoritetaan verkkokurssina, joten opinnot voi suorittaa missä päin Suomea tahansa omalla työpaikalla tai vaikka kotikoneelta. Koulutukseen liittyvät käytännönharjoittelupäivät ja käytännön koe suoritetaan aina lähiopetuksena.

Lisätietoja

Mia Eronen, ergonomiakorttikouluttaja, p. 044 358 8933, mia.eronen@seurakuntaopisto.fi
Marjo Jaakonsaari, ergonomiakorttikouluttaja, p. 044 359 9066, marjo.jaakonsaari@seurakuntaopisto.fi

Turvallinen lääkehoito

Koulutus perustuu STM:n Turvallinen lääkehoito -suositukseen. Koulutuksessa käydään läpi lääkehuoltoa, eri lääkeaineryhmiä, lääkkeiden jakamista ja antamista, lääkkeiden farmakokinetiikkaa, lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutuksia sekä harjoitellaan lääkelaskuja. Lisäksi suoritat lääkkeenjaon potilaskohtaisiin annoksiin sekä injektiot (s.c. ja i.m.) omassa työpaikassasi ja tuot tästä dokumentin. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa injektiot myös oppilaitoksella. Koulutuksen lopuksi on tentti, jossa on sekä lääkelasku- että teoriaosuus.

Ensiapu I

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Monipuolisissa harjoituksissa pääset mm. kokeilemaan elvytystä Anne-nukella, sitomaan haavoja ja ruhjeita, lastoittamaan murtumia, tutkimaan potilasta ja kääntämään tajutoman potilaan kylkiasentoon. Kurssi kestää 16 tuntia ja siitä on mahdollisuus saada SPR:n kurssitodistus, joka on voimassa 3 vuotta. Kysy tarjousta myös koulutuksestamme Ensiapua kehitysvammaisille (16 t).

Hätäensiapu 4–8 tuntia

Hätäensiapukurssi jatkaa voimassaolevaa SPR:n ensiaputodistusta (joko EA 1 tai EA 2) kolmella vuodella. Kurssi räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeisiin, mutta jokaisella kurssilla käydään läpi henkeä uhkaavat hätätilanteet kuten elottoman potilaan, tajuttoman potilaan sekä shokkipotilaan ensiapu. Kurssilla voi olla enimmillään 15 osallistujaa.

Turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa sinulle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. tulipalojen torjunta, alkusammutusteoria, vaarallisen henkilön kohtaaminen ja hätäensiaputoimet. Soster-turvakorttikoulutuksen voit tilata myös omalle työpaikallesi, jolloin siellä voidaan suorittaa turvallisuuskävely. Kurssi kestää 8 tuntia, ja siihen sisältyy lopputentti. Soster-turvakortti on voimassa 5 vuotta.

Hygieniaosaamistesti

Järjestämme Pieksämäen kampuksella testitilaisuuksia, joissa voit suorittaa elintarvikkeiden kanssa työskennellessä vaadittavan hygieniapassin eli hygieniaosaamistestin ja saada siitä Eviran todistuksen. Tarvittaessa järjestämme työyhteisöllesi testiin valmentavaa koulutusta. Osallistumismaksu 45 € (sisältää todistuksen). Uusintatestin hinta on 20 €. Kahden tunnin koulutus ja testi 70 €. Testitilaisuus mahdollista sopia myös suoraan opettajan kanssa. Lisätietoja: Marjo Laukkanen, p. 040 182 0906, marjo.laukkanen@seurakuntaopisto.fi

Kysy lisää ja pyydä tarjous:

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 351 0567