Työ ja johtaminen

Seurakuntaopistossa voit syventää osaamistasi myös esimiestaitojen ja johtamisen kysymyksissä. Meillä voit suorittaa esimerkiksi Lähiesimiestyön ammattitutkinnon, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.