Tiimimestarikoulutus

Tule opiskelemaan ammattitutkintoa Tiimimestari-valmennusohjelmassa!

Ryhmä on täynnä, mutta seuraa tulevia koulutuksia nettisivuiltamme.

Tiimimestari-valmennusohjelma on sinulle, jos haluat suorittaa ammatti­taitoasi täydentävän tutkinnon ja sinulla on kehityshaaste, jonka haluat ratkaista tiimivalmentamisen ja tiimioppimisen menetelmien avulla. Tiimiakatemia® Tiimimestari-ryhmä nro 101 toteuttavat yhteistyössä Tiimiakatemia ja Seurakuntaopisto. Ohjelma sopii erityisen hyvin opetus­alan ja liike-elämän edustajille.

Tiimimestari-valmennusohjelman aikana suoritat ammatillisen tutkinnon oppi­sopimus­koulutuksena. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista ja valmen­nus­ohjelma täydentää ja syventää tutkinnon suorittamiseksi vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa.

Valmennusohjelman aikana voit suorittaa jonkin seuraavista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista:

Tiimimestari-valmennus on käytännön­läheistä ja vahvasti yhdessä muiden osallistujien kanssa toteutuvaa koulu­tusta. Ohjelman aikana opit tiimioppimisen menetelmät käytännössä ja saat käyttöösi työkalut, joiden avulla sovellat tiimioppimista omassa ympäristössäsi ja omaan kehitystehtävääsi. Lisäksi opit luomaan osallistavaa, innovatiivista ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria. Lähipäivien välissä viet kokemaasi ja oppimaasi omalle työpaikallesi.

Suoritettuasi valmennusohjelman saat Tiimimestari-diplomin, jonka myöntää Tiimiakatemia Global, ja suoritettuasi kaikki ammattitutkinnon osat saat Seurakuntaopiston myöntämän tutkintotodistuksen.

Koulutuksen suorittaminen

Tiimimestari-ohjelma sisältää orientaatiopäivän ja kuusi lähijaksoa, jotka toteutetaan yön yli kestävinä valmennuksina maatilamatkailukohteissa. Lisäksi opintoihin sisältyy henkilökohtaisia ohjauskertoja sekä tutkinnon suorittamiseen ja arviointiin kuuluvia näyttöjä.

Lähijaksojen aiheet ja aikataulu:

  • Orientaatio 24.1.2019
  • Oppiminen 14.-16.3.2019
  • Johtaminen 23.-25.5.2019
  • Asiakkuudet 29.8.-31.8.2019
  • Innovointi 17.-19.10. 2019
  • Brändi 23.-25.1.2020
  • Tiimivalmentajan karaktääri 2.-4.4.2020.

Kustannukset

Valmennus on maksuton. Osallistuja vastaa itse matkakuluista sekä majoituskuluista, jotka ovat noin 200-300 € / kolmen päivän jakso.

Oppisopimuskoulutuksessa koulutus ja näytöt ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskelu edellyttää työpaikkaa; myös yrittäjät voivat lähteä oppisopimusopiskelijoiksi. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ohjelman valmentajat

Johannes Partanen, opetusneuvos, Tiimiakatemia® menetelmän pääkehittäjä, Tiimiakatemia Global
Pekka Kosonen, lehtori, Seurakuntaopisto, Tiimiakatemia® Team Coach

Ilmoittautuminen

Ryhmä on täynnä, mutta seuraa tulevia koulutuksia nettisivuiltamme.

Kysy lisää koulutuksesta

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 727 8777
Pekka Kosonen, pekka.kosonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 6802729

Kysy lisää oppisopimuksesta

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 562 3831

Tiimimestari-valmennusohjelmassa yhteistyökumppanina Tiimiakatemia.

Tiimiakatemian logo