Työhyvinvointi kuntoon pala palalta

Haukkaa yksi palanen tai kokoa koko kakku – parannetaan yhdessä työyhteisösi toimivuutta!

Luonnosta iloa työyhteisöön

Haemme yhdessä uusia näköaloja luonnossa ja liikkeessä. Teemme ohjattuja rastitehtäviä työssäjaksamisen aiheista. Huomioimme vuodenajat ja ympäristön mahdollisuudet. Kysy myös mahdollisuutta luontoruokailuun.
Kesto: 3-6 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Työpaikan nämä, nuo, ne…

Pohdimme työyhteisön toimintakulttuurin eri tapoja, vahvistetamme hyviä malleja ja paljastamme yhteistyötä estäviä asioita, kuten kiusaamista ja riitoja. teemme osallistavia, toiminnallisia ja dialogisia ryhmätehtäviä. Sopii erityisesti muutosprosessissa oleville työyhteisöille.
Kesto: 3-8 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Erilaiset tyypit työssä

Etsimme työyhteisön jäsenten vahvuuksia ja haasteita Tony Dunderfeltin persoonallisuustyyppien mukaisesti. Työskentelemme yksilöinä ja ryhmissä.
Kesto: 2-4 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Onnistu muutoksessa

Perehdymme työelämän muutosten tuomiin mahdollisuuksiin ja etsimme selviytymiskeinoja erilaisten muutosten keskellä toimimiseen.
Kesto: 3-4 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Motivointitaidot esimiestyössä

Harjoittelemme läsnäolevaa kohtaamista ja motivointitaitoja sekä avointen kysymysten ja reflektion voimaa vuorovaikutuksessa. Keskustelemme yhdessä ja teemme pienryhmäharjotteita.
Kesto: 2-3 h
Osallistujamäärä: 6-15

Aikalisä

Etsimme työvälineitä oman ajan hallintaan ja tehtävien priorisointiin. Otamme käyttöön työn suunnittelua helpottavia käytännön työkaluja.
Kesto: 3-4 h
Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Kysy lisää!

Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi

Mirkka Aivelo, p. 044 712 4970, mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi
Tuula Pyykkö, p. 044 906 0878, tuula.pyykko@seurakuntaopisto.fi

Itä-Suomi

Heli Reinikainen, p. 040 194 2128, heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi
Jaana Väisänen, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Kaakkois-Suomi

Lilla Saaristo, p. 040 143 4535, lilla.saaristo@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite