Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopettajan kanssa voi keskustella oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä pulmista ja saada tukea opintojen eteenpäin viemiseksi. Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia (mm. lukitestaus) ja tukee opiskeluun liittyvissä ongelmissa esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa. Hän pyrkii löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivat tukitoimet yhdessä opiskelijan, opiskelijahuollon toimijoiden ja muun opettajakunnan kanssa.

Oppilaitoksessamme toimii tutkintokohtaisia erityisopetusvastaavia eli ervoja. Ervan tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata tuen tarpeessa olevia opiskelijoita yhteistyössä erityisopettajien ja muun opetushenkilöstön kanssa. Erityisopetuksen toimijat ja käytännöt on kuvattu Seurakuntaopiston Erityisen tuen suunnitelmassa.

Järvenpää

Eija Peltonen, p. 044 712 4978, eija.peltonen@seurakuntaopisto.fi (työhuone rakennus L5)
Anu Laine, p. 044 358 8953, anu.laine@seurakuntaopisto.fi (työhuone rakennus L1)
Tanja Ylhäinen, p. 044 906 3234, tanja.ylhainen@seurakuntaopisto.fi (työhuone rakennus F, F122)

Pieksämäki

Ulla Manninen, p. 040 704 7444, ulla.manninen@seurakuntaopisto.fi

Ullan lisäksi Pieksämäellä toimii ryhmäkohtaisia erityisopettajia kodinhuoltajien perustutkinnossa ja VALMA-ryhmissä.

Jaakkima

Heli Mursinoff-Loikkanen, p. 044 063 4425, heli.mursinoff-loikkanen@seurakuntaopisto.fi