Hyvinvointi

Tästä sivustosta löydät tietoa ja palveluita opiskelusi tueksi. Haluamme tukea sinua, jotta voit saavuttaa koulutustavoitteesi turvallisessa ja viihtyisässä opiskeluympäristössä.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tehtävä on

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
  • sekä suun terveydenhuollon palvelut.

Jos sinulla on terveydellisiä seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa ammatinvalintaan, sinun kannattaa ottaa yhteyttä kotipaikkakuntasi terveyskeskukseen ennen opintoihin hakeutumista.

Avovastaanotolle voit hakeutua, kun tarvitset kiireellistä apua tai neuvontaa ensiapuun tai sairauksien hoitoon, perusrokotusten tehostamista, lähetteen salmonellanäytettä varten tai jos sinulla on asia, josta haluat keskustella mahdollisimman pian.

Jos tarvitset sairauslomatodistuksen oppilaitoksellesi tai käytännön työssäoppimispaikkaasi varten, tule vastaanotolle avovastaanottoaikoina tilanteen arvioimista varten.

Terveydenhoitaja

Uusikaarlepyy, Kredu : Hälsovårdare: Ida Sandin, Tel. 050-439 7493, ida.sandin@jakobstad.fi

Kontakt kan tas per telefon varje dag. Anträffbar i Nykarleby måndagar och tisdagar kl. 8.30-16.00.

 

Lääkäri
Järvenpää: Opiskelulääkäri tekee terveystarkastuksen toisen vuoden opiskelijoille, lisäksi hän tapaa opiskelijoita mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Fyysiset sairaudet ja pitkäaikaissairauksien hoito tapahtuu joko opiskelijan omassa terveyskeskuksessa tai Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST:ssa Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää (linkki Justin sivulle)

Pieksämäki: Ylilääkäri Tiina Lappi. Opiskeluterveydenhuollonlääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa. Lääkäri toimii pääasiassa ennaltaehkäisevässä työssä (terveystarkastukset). Ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Käynnit ovat maksuttomia.

Ruokolahti: Lääkäri Sari Hänninen. Yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.
Lapua: Pentti Kalliola, p. (06) 438 4844. Terveyskeskus, Sairaalantie 1, p. (06) 38 4834
Uusikaarlepyy, Kredu: Läkare på Nykarleby HVC. Puh. 06-786 2701

Kuraattori- ja psykologipalvelu
Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

Voit keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Heidän luokseen voit hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kuraattorit ja psykologit osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantunte-musta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

 

Kuraattori
Kuraattorit vastaavat oppilaitoksen sosiaalityön palveluista. He ohjaavat ja auttavat opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, motivaatioon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorit tiedottavat opiskelijoiden käytettävissä olevista palveluista sekä tarvittaessa ohjaavat opiskelijoita erilaisten palveluiden piiriin ja opiskelukyvyn arviointiin. Kuraattoreille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla.

 

Psykologi
Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin tai pelaamiseen liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin

Psykologien yhteystiedot ja vastaanottoajat (linkki yhteystietolomakkeeseen)
Järvenpää:
Pieksämäki: Noora-Maria Ahl, p. 044 799 5485 noora-maria.ahl@pieksämäki.fi .
Psykologi on tavattavissa maanantaisin. Ajanvaraukset wilman kautta tai puhelimitse.
Ruokolahti, Jaakkima: Susanna Aavaharju, p. 0405696975. Psykologin vastaanotto ajanvarauksella
Lapua: Miia Aho, p. 044 438 4961 miia.aho@lapua.fi
Uusikaarlepyy, Kredu: Psykolog på Nykarleby HVC. Tel. 06-786 2701 (telefonrådgivning,    tidsbeställning)

 

Opintoklubi/Ohjauskerho
Opintoklubilla on mahdollisuus saada tukea ja opastusta tehtävien tekoon, suorittaa tenttejä sekä osallistua teemakohtaisiin pienryhmiin. Opintoklubille voit tulla ilman ajanvarausta, mutta sinulla on oltava mukanasi omat tehtävät ja tehtäväksi anto. Tentteihin tulee ilmoittautua ennakolta kyseisen kurssin opettajalle.

Turvallisuus
·         Turvallisuussuunnitelmaan perehdytään opiskelujen alussa vastuuopettajan johdolla.

Opiskelijakunta
Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki kampuksen opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Opiskelijakunnan hallitus käsittelee ja vie opiskelijoiden asioita eteenpäin, pyrkii kehittämään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia, ideoi ja valmistelee ehdotuksia ja esityksiä ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa. Seurakuntaopiston jokaisella kampuksella toimii opiskelijakunta. Opiskelijakunta käyttää myös opiskelijoiden puhevaltaa eri foorumeissa.

Opiskelijoiden oma yhdistys Soppa on aktiivinen ryhmä opiskelijoita, jotka pitävät opiskelijoiden puolta ja huolehtivat kaikille yhteisistä asioista. Jäsenet valitaan syksyisin, ja kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Soppa tapaa myös säännöllisesti oppilaitoksen johtoa, jolloin asioita voidaan suoraan hoitaa puolin ja toisin.

Mihin sinä haluaisit vaikuttaa? Tule mukaan Tule mukaan toimintaan. Syksyisin valitaan jälleen hallitukseen jäseniä. Soppa tarvitsee aktiivisia opiskelijoita erilaisiin tehtäviin koko ajan.

Ota yhteyttä oppilaskunta@seurakuntaopisto.fi

Asuntola
Seurakuntaopistolla on joka kampuksella opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuminen asuntolassa on opiskelijalle maksutonta. Asuntolapaikkaa haetaan asuntolapaikkahakemuksella, joka lähetetään sinulle valintakirjeen mukana tai voit hakea sen opintotoimistosta tai asuntolaohjaajalta.

Asuntoloita varten on laadittu omat järjestyssäännöt, joilla edistetään asumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä annetaan asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Asuntolapaikan myöntämisessä sovelletaan yhdenvertaisia myöntämisperusteita ja huomioon otetaan opiskelijan tarve asuntolapaikalle.

Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään opintojen keston ajalle. Asunto-oikeus kattaa opiskeluviikon, ei viikonloppuja.

·         Asuntolaohjaajien yhteystiedot (linkki)

Järvenpää:

Vastaava ohjaaja Arja Hanén, p.040 779 3142 arja.hanen@seurakuntaopisto.fi (Arja jää eläkkeelle syyskuussa, hänelle rekrytään jatkajaa, joka valitaan heinäkuussa)

Vapaa-ajan ohjaaja Pertti Haula, p.0406604089 pertti.haula@seurakuntaopisto.fi

Vapaa-ajan ohjaaja Diana Anuta, p.0406206814 diana.anuta@seurakuntaopisto.fi

Pieksämäki:

Ruokolahti:

Ohjaaja Päivi Hienonen puh. 044 3505 062, paivi.hienonen@seurakuntaopisto.fi

Ohjaaja Päivi Bragge (päiväaikaan voi ottaa yhteyttä) puh. 044 2582 469 paivi.bragge@seurakuntaopisto.fi

Lapua: Asuntola- ja vapaa-ajan ohjaaja Petra Hanhimäki, Puh: 040 481 0796, petra.hanhimaki@seurakuntaopisto.fi

·         Seurakuntaopiston asuntolasäännöt (linkki)