Asuntola

Seurakuntaopistolla on joka kampuksella opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuminen asuntolassa on opiskelijalle maksutonta. Asuntolapaikkaa haetaan asuntolapaikkahakemuksella, joka lähetetään sinulle valintakirjeen mukana tai voit hakea sen opintotoimistosta tai asuntolaohjaajalta.

Asuntoloita varten on laadittu omat järjestyssäännöt, joilla edistetään asumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä annetaan asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Asuntolapaikan myöntämisessä sovelletaan yhdenvertaisia myöntämisperusteita ja huomioon otetaan opiskelijan tarve asuntolapaikalle.

Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään opintojen keston ajalle. Asunto-oikeus kattaa opiskeluviikon, ei viikonloppuja.

Yhteystiedot

Asuntola-ohjaajat