Opintoklubi/Ohjauskerho

Opintoklubilla on mahdollisuus saada tukea ja opastusta tehtävien tekoon, suorittaa tenttejä sekä osallistua teemakohtaisiin pienryhmiin. Opintoklubille voit tulla ilman ajanvarausta, mutta sinulla on oltava mukanasi omat tehtävät ja tehtäväksi anto. Tentteihin tulee ilmoittautua ennakolta kyseisen kurssin opettajalle.