Opinnot

Nuoret opiskelevat ammatillisia perustutkintoja pääsääntöisesti opetussuunnitelmaperusteisesti.
Näyttötutkintoon johtava valmistava koulutus on ensisijaisesti aikuisille tarkoitettu koulutusmuoto.

1.8.2015 voimaan tulleet 0petussuunnitelmat:

Opetussuunnitelmien yhteinen osa, ammatilliset perustutkinnot
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Yhteiset tutkinnon osat

Aikuisten perusopetus