Opintojen rahoitus

Taloudellista tukea opintoihin

Opiskeluun voi saada monenlaista rahoitusta. Tuen saaminen riippuu paljon hakijan elämäntilanteesta, esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja, ja asumista tuetaan yleensä erikseen.

Opintoihin voi saada opintotukea Kelalta lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa suoritettaviin opintoihin. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua. Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Tuen määrä vaihtelee oppilaitoksen, iän ja asumismuodon mukaan. Siihen vaikuttaa myös opiskelijan omat tulot ja joissain tapauksissa myös opiskelijan vanhempien tulot. Ammatillisessa peruskoulutuksessa päätoimisesti opiskeleva nuori voi saada Kelasta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin.

Opintojen aikana voi saada myös toisen asteen opiskelijan koulumatkatukea, joka on tarkoitettu yleensä julkisen liikenteen kustannuksiin. Huomioithan, että tukea ei myönnetä aikuisten näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen.
Jos olet työskennellyt vähintään viisi vuotta ennen kuin aloitat opintosi, voit saada Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea.

Opintojenaikainen rahoitus

Kelan opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Oppisopimuskoulutuksen rahoitus
Työvoimakoulutuksen tuki

Muu tuki

Ammattitutkintostipendi