Opintososiaaliset edut

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja laitteista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan periä maksu opintojen aikana.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voidaan periä osallistumismaksu, mikä on ilmoitettu koulutuksen markkinointivaiheessa.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan päivittäinen ateria on maksuton sellaisina päivinä, jolloin hän HOKSin mukaan hankkii opintoihinsa liittyvää osaamista. Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta. Opiskelija voi saada käyttöönsä yksityishuoneen, mikäli huoneita on vapaana. Yksityishuoneesta perimme maksun.

Oppisopimuskoulutusmuotoisessa koulutuksessa opiskeleville ei kuulu ateria, – eikä majoitusetuutta, mutta oppilaitoksemme ravintola- ja majoituspalvelut ovat heidän käytettävissään.

Aikuisten perusopetus

Lounas on maksuton koulupäivinä. Asuntolaan hyväksytyille asuntola-asuminen on maksutonta.

Vapaa sivistystyö

Lounas ja asuntola ovat maksullisia.

Ammattitutkinnon suorittajat ja oppisopimuskoulutusmuotoisessa koulutuksessa opiskelevat

Ateria- eikä asuntolaetuus ei koske näitä opiskelijoita, mutta oppilaitoksemme ravintola- ja majoituspalvelut ovat käytettävissä.