Opiskelemaan valituille

Kun sinut on valittu opiskelijaksi

Kun sinut on valittu Seurakuntaopiston opiskelijaksi, saat opiskelijavalintapäätöskirjeen. Sen liitteenä on Opiskelupaikan vahvistus -lomake. Palauta se täytettynä opintotoimistoon. Tämän jälkeen sinut liitetään opiskeluryhmään ja sinulle nimetään vastuuopettaja. Vastuuopettajasi on sinuun yhteydessä ja tekee kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Voit halutessasi tutustua etukäteen tutkintosi perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin Opetushallituksen ePerusteet-sivuilla.

Katso video

Jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen opiskelupolku

Opintojesi alussa vastuuopettaja laatii kanssasi Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKSiin kirjataan olemassa oleva osaamisesi ja mitä osaamista sinulta puuttuu sekä miten hankit puuttuvan osaamisen, jotta tutkinnon suorittaminen mahdollistuu.

Puuttuvan osaamisen voit hankkia monella tavalla: esimerkiksi työpaikalla oppien, verkkokursseilla, oppilaitoksessa tai hankkimalla osaamista itseopiskelemalla. HOKSia päivitetään säännöllisesti.
Katso, mitä henkilökohtainen opiskelupolku tarkoittaa.

Opintotoimisto palvelee sinua

Opintotoimistosta saat läsnäolotodistuksen, VR-opiskelutodistuksen junalippujen ja Matkahuollon opiskelutodistuksen bussilippujen opiskelija-alennusta varten ja todistukset suorittamistasi opinnoista sekä ateriakortin opiskelijaruokailua varten.

Opintotoimisto auttaa tarvittaessa sinua opintotukihakemuksen ja koulumatkatukihakemuksen laatimisessa. Lisätietoja tuista löydät Kelan  ja Työllisyysrahaston sivuilta.

Käänny opintotoimiston puoleen, jos et ole saanut tunnuksiasi tekstiviestillä oppilaitoksen tietojärjestelmiin.

Sinut on vakuutettu opintojesi ajan tapaturmien sekä vahinkojen varalta.

Saat ohjausta ja tukea

Vastuuopettajasi sekä muu henkilökunta auttaa ja tukee sinua arjen asioissa. Apua opintoihin saat myös Opintoklubi toiminnasta.

Kuraattorilta saat apua erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, motivaatioon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorille voit varata ajan puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voit tulla, jos tarvitset kiireellistä apua tai neuvontaa sairauden, tapaturman tai muun asian vuoksi. Terveydenhoitajalta saat myös perusrokotuksia sekä sairauslomatodistuksen oppilaitoksellesi tai työssäoppimispaikkaasi varten.  Oppisopimusopiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa oppisopimustyöpaikan työterveyshuolto.

Jos tarvitset tukea opintojen suorittamiseen, ota asia esille vastuuopettajasi, kuraattorin, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jotta saavutat tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen, kanssasi suunnitellaan sinulle sopivat opetus- ja opiskelujärjestelyt.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa saamaasi opetukseen ja oppilaitoksen toimintaan vastaamalla opiskelijapalautekyselyihin, Opiskelijakunnan hallituksen (opiskelijakunta@seurakuntaopisto.fi) kautta tai osallistumalla opiskelijoiden oman yhdistyksen Soppa ry:n toimintaan.

Opinnoissa käytettävät ohjelmat

Kun vahvistat opiskelupaikkasi, saat tekstiviestillä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi oppilaitoksen tietojärjestelmiin. Käyttäjätunnuksesi on kutsumanimesi.sukunimesi@edu.seurakuntaopisto.fi, joka on samalla tunnus Office 365:een, Wilmaan, ja Pinjaan. Jos et saanut tunnuksia, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Jos et muista salasanaasi, lähetä omasta kännykästäsi tekstiviesti, jonka sisältö on pienillä kirjaimilla kirjoitettu sana: salasana numeroon 044 562 75 41. Sieltä automaatti palauttaa sinulle tekstiviestinä uuden salasanan.

Sinua perehdytetään eri järjestelmien käyttöön opintojen alussa.

Wilmasta (wilma.seurakuntaopisto.fi) löydät lukujärjestyksesi ja tiedotteet. Tarkista ensimmäiseksi, että yhteystietosi ovat oikein. Wilmasta näet miten opintosi edistyvät, löydät tarvitsemasi lomakkeet, pidät yhteyttä opettajiisi sekä teet tarvittaessa poissaoloilmoituksen. Wilman tiedotteissa on linkki ohjeisiin.

O365:ssä (https://login.microsoftonline.com/) sinulla on turvallinen henkilökohtainen Seurakuntaopiston sähköposti, kalenteri, työkalut ryhmätyöskentelyä varten sekä erilaisia ohjelmia. O365:stä löydät myös erilaiset käyttöohjeet sekä tiedon kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

Verkko-oppimisympäristö Pinjassa osallistut verkko-opetukseen ja löydät opintoihin liittyvää materiaalia. Pääset sinne O365:n kautta, jossa on kuvake ”Pinja”.

Kampuksilla on tietokoneita, joita voi voit käyttää kirjautumalla niihin omilla tunnuksillasi.

Kampuksilla on myös muuta henkilökuntaa huolehtimassa, että saat viihtyisät, turvalliset ja toimivat opiskelutilat ja laitteet. Käänny puoleemme rohkeasti, kun tarvitset tietoa tai apua.