Asuntola

Koronaohjeistus asuntolassa asuville


Opiskelija-asuntola

Seurakuntaopiston kampuksilla on opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuntolapaikkaa voi hakea vasta, kun opiskelupaikka on myönnetty.

Asuntolapaikkoja on rajoitetusti. Asumisoikeus myönnetään ensisijaisesti nuorille opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista kulkea päivittäistä koulumatkaansa kotoaan käsin. Asuntolapaikan myöntäminen ja asumisoikeusasiat käsitellään yksilökohtaisesti opiskelijavalinnan ja asuntolapaikan haun yhteydessä. Asuntolapaikan saamisessa on kampuskohtaisia eroja ja aina ei ole saatavilla asuntolapaikkaa, koska vapaita paikkoja ei ole.

Lähetä asuntolapaikkahakemus täytettynä tulevan opiskelupaikkasi kampuksen asuntolaohjaajalle. Voit myös tulostaa hakemuksen ja lähettää sen kampuksen asuntolaohjaajalle postitse (kampusten postiosoitteet).

Asuminen on maksutonta perustutkinto-, aikuisten perusopetus ja Valma opiskelijalle. Ammattitutkinnon suorittajat ja oppisopimusopiskelijat voivat tarvittaessa varata lähiopetuspäivien ajaksi maksullisen majoituksen. Majoituksen varaamiseen liittyvän infon saat vastuuopettajaltasi tai opintotoimistosta.

Asuntoloita varten on laadittu omat järjestyssäännöt, joilla edistetään asumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä annetaan asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Asuntolapaikan myöntämisessä sovelletaan yhdenvertaisia myöntämisperusteita ja huomioon otetaan opiskelijan tarve asuntolapaikalle.

Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi lukuvuosittain, kuitenkin enintään opintojen keston ajalle. Asunto-oikeus kattaa opiskeluviikon, ei viikonloppuja.

Tutustu tutustu asuntolasääntöihin.

Yhteystiedot

Asuntolaohjaajat