Kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuolto poikkeustilanteen aikana

Etäopiskelun aikana opiskelijoilla on mahdollisuus kuraattori- ja psykologipalveluihin. Opiskelijat tavoittavat toimijat parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Kasvokkain tapaamisia pyritään nyt välttämään, mutta jokaisen opiskelijan kohdalla arvioidaan, miten saadaan hänelle paras mahdollinen apu. Mahdolliset palaverit voidaan järjestää esim TEAMsin kautta.

Ota rohkeasti yhteyttä, älä jää yksin- olemme tavattavissa ja sinua varten.

Yhteystiedot poikkeustilanteen aikana (päivittyy tilanteen mukaan)

HUOM: Terveydenhoitajat eivät hoida koronavirukseen liittyvää, ne hoidetaan kuntien keskitetyn puhelinneuvonnan ja THL:n ohjeiden mukaan.

Huom! linkki KELA:n sivuille https://www.kela.fi/korona


Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

Voit keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Heidän luokseen voit hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kuraattorit ja psykologit osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Kuraattori

Kuraattorit vastaavat oppilaitoksen sosiaalityön palveluista. He ohjaavat ja auttavat opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, motivaatioon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorit tiedottavat opiskelijoiden käytettävissä olevista palveluista sekä tarvittaessa ohjaavat opiskelijoita erilaisten palveluiden piiriin ja opiskelukyvyn arviointiin. Kuraattoreille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla.

Yhteystiedot

Kuraattorit

Psykologi

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin tai pelaamiseen liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin

Yhteystiedot

Psykologit