Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki kampuksen opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Opiskelijakunnan hallitus käsittelee ja vie opiskelijoiden asioita eteenpäin, pyrkii kehittämään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia, ideoi ja valmistelee ehdotuksia ja esityksiä ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa. Seurakuntaopiston jokaisella kampuksella toimii opiskelijakunta. Opiskelijakunta käyttää myös opiskelijoiden puhevaltaa eri foorumeissa.

Opiskelijoiden oma yhdistys Soppa on aktiivinen ryhmä opiskelijoita, jotka pitävät opiskelijoiden puolta ja huolehtivat kaikille yhteisistä asioista. Jäsenet valitaan syksyisin, ja kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Soppa tapaa myös säännöllisesti oppilaitoksen johtoa, jolloin asioita voidaan suoraan hoitaa puolin ja toisin.

Mihin sinä haluaisit vaikuttaa? Tule mukaan Tule mukaan toimintaan. Syksyisin valitaan jälleen hallitukseen jäseniä. Soppa tarvitsee aktiivisia opiskelijoita erilaisiin tehtäviin koko ajan.

Ota yhteyttä: oppilaskunta@seurakuntaopisto.fi