Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon tavoitteet ja tehtävät on määritelty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on

  • edistää opiskelijoiden oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä
  • edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista
  • luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö
  • edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä
  • säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa
  • ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Seurakuntaopistolla on opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa on kuvattu opiskeluhuollon kokonaisuus, tarjottavat palvelut ja käytännöt. Opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy Wilmasta.