Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto poikkeustilanteen aikana

Etäopiskelun aikana opiskelijoilla on mahdollisuus kuraattori- ja psykologipalveluihin. Opiskelijat tavoittavat toimijat parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Kasvokkain tapaamisia pyritään nyt välttämään, mutta jokaisen opiskelijan kohdalla arvioidaan, miten saadaan hänelle paras mahdollinen apu. Mahdolliset palaverit voidaan järjestää esim TEAMsin kautta.

Ota rohkeasti yhteyttä, älä jää yksin- olemme tavattavissa ja sinua varten.

Yhteystiedot poikkeustilanteen aikana (päivittyy tilanteen mukaan)

HUOM: Terveydenhoitajat eivät hoida koronavirukseen liittyvää, ne hoidetaan kuntien keskitetyn puhelinneuvonnan ja THL:n ohjeiden mukaan.

Huom! linkki KELA:n sivuille https://www.kela.fi/korona


Opiskeluterveydenhuollon tehtävä on:

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
  • sekä suun terveydenhuollon palvelut.

Jos sinulla on terveydellisiä seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa ammatinvalintaan, sinun kannattaa ottaa yhteyttä kotipaikkakuntasi terveyskeskukseen ennen opintoihin hakeutumista.

Avovastaanotolle voit hakeutua, kun tarvitset kiireellistä apua tai neuvontaa ensiapuun tai sairauksien hoitoon, perusrokotusten tehostamista, lähetteen salmonellanäytettä varten tai jos sinulla on asia, josta haluat keskustella mahdollisimman pian.

Jos tarvitset sairauslomatodistuksen oppilaitoksellesi tai käytännön työssäoppimispaikkaasi varten, tule vastaanotolle avovastaanottoaikoina tilanteen arvioimista varten.

Oppisopimusopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa oppisopimustyöpaikan työterveyshuolto.

Yhteystiedot

Terveydenhoitajat
Lääkärit