Turvallisuus

Turvallisuussuunnitelmaan perehdytään opiskelujen alussa vastuuopettajan johdolla.