Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijayhdistystä kuullaan ja opiskelijat voivat vaikuttaa kaikessa opiskelijan asemaa oleellisesti koskevissa päätöksissä.

Seurakuntaopiston jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan. Seurakuntaopiston yhteiseen opiskelijayhdistyksen hallitukseen (Soppa) nimetään opiskelijaedustaja ja hänen vara jokaiselta viideltä kampukselta (syksy 2019).

Jokaisella kampuksella toimii lisäksi oma kampuskohtainen opiskelijakunnan alajaosto. Kampuskohtaiseen opiskelijakuntaan valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet syyskokouksessa.
Opiskelijajäsen osallistuu Seurakuntaopiston johtokunnan ja Sora toimielimen toimintaan sekä hyvinvointiryhmän kokouksiin. Lisäksi myös erilaisissa kehitystyöryhmissä esim. prosessiryhmien toiminnassa on opiskelijoiden edustus mukana.

Mihin sinä haluaisit vaikuttaa? Tule mukaan Tule mukaan toimintaan. Syksyisin valitaan jälleen hallitukseen jäseniä. Soppa tarvitsee aktiivisia opiskelijoita erilaisiin tehtäviin koko ajan.

Ota yhteyttä: oppilaskunta@seurakuntaopisto.fi