Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen
Itsearviointi

Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Ilmaisutaitojen ohjaus

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Kristillinen kasvatus

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta
Itsearviointi

Palvelujen tuottaminen

Arviointikriteerit
Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta