Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Ilmaisutaitojen ohjaus

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja ohjaus

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Kristillinen kasvatus

Arviointikriteerit
Itsearviointi

Palvelujen tuottaminen

Itsearviointi