Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Kasvun tukeminen ja ohjaus

Ammattitaidon arviointi

Hoito ja huolenpito

Ammattitaidon arviointi

Kuntoutumisen tukeminen

Ammattitaidon arviointi

Ammatilliset tutkinnon osat

Kuntoutuksen osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Lasten nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Vammaistyön osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Vanhustyön osaamisala

Ammattitaidon arviointi

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Ammattitaidon arviointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito

Ammattitaidon arviointi

Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaidon arviointi

Muut lomakkeet

Näytön kansilehti
Näytön pöytäkirjasivut