Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Kasvun tukeminen ja ohjaus

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Hoito ja huolenpito

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Kuntoutumisen tukeminen

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Ammatilliset tutkinnon osat

Kuntoutuksen osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Lasten nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Sairaanhoidon huolenpidon osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Vammaistyön osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Vanhustyön osaamisala

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arviointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito

Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ammattitaidon arvointi

Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaidon arviointi

Muut lomakkeet

Tutkintotilaisuuden kansilehti
Tutkintotilaisuuden pöytäkirjasivut